"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : กล้อง TOTAL STATION RUIDE รุ่น RTS-825R3

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : กล้อง TOTAL STATION RUIDE รุ่น RTS-825R3
จำนวนสั่งซื้อ : 1 หน่วย
วันที่ขอราคา : 13/10/2021
ผู้เข้าชม : 4
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

ไม่ระบุชื่อบริษัท
ผู้ขอราคา : สุริยะ
โทรศัพท์ : 0619415333
Email : pch.pm@hotmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 หน่วย = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
กล้อง TOTAL STATION RUIDE รุ่น RTS-825R3