"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : กระดาษกรองน้ำมันหล่อเย็น

รายละเอียดการขอราคา

จำนวนสั่งซื้อ : 2 ม้วน
วันที่ขอราคา : 25/11/2021
ผู้เข้าชม : 5
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

QIJING INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.
ผู้ขอราคา : Natkritta
โทรศัพท์ : 0863895794
Email : yliu@qijing-m.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 2 ม้วน = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
กระดาษกรองน้ำมันหล่อเย็น