"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : โคมไฟผ่าตัด ES-Masterlight

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : โคมไฟผ่าตัด ES-Masterlight
จำนวนสั่งซื้อ : 2 ชิ้น
วันที่ขอราคา : 25/11/2021
ผู้เข้าชม :
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

ไม่ระบุชื่อบริษัท
ผู้ขอราคา : รวิพร
โทรศัพท์ : 0818947051
Email : Thamaclinic@hotmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 2 ชิ้น = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
โคมไฟผ่าตัด ES-Masterlight