"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : เครื่องวัดอุณหภูมิหม้อแปลงไฟฟ้า type 1187/S capillary

รายละเอียดการขอราคา

จำนวนสั่งซื้อ : 5 ตัว
วันที่ขอราคา : 13/10/2021
ผู้เข้าชม : 6
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

บ.VCC
ผู้ขอราคา : Suawwapa
โทรศัพท์ : 086-3311741
Email : vcc_eng@yahoo.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 5 ตัว = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
เครื่องวัดอุณหภูมิหม้อแปลงไฟฟ้า type 1187/S capillary