"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : อุปกรณ์ลำโพงMASTER 2000MW

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : อุปกรณ์ลำโพงMASTER 2000MW
จำนวนสั่งซื้อ : 1 ชุด
วันที่ขอราคา : 07/04/2021
ผู้เข้าชม : 5
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

prasong honyeam
ผู้ขอราคา : prasong honyeam
โทรศัพท์ : 0898946849
Email : praspng_6849@hotmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 ชุด = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
อุปกรณ์ลำโพงMASTER 2000MW