"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : ที่ล็อคประตู PL-A490-3B

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : ที่ล็อคประตู PL-A490-3B
จำนวนสั่งซื้อ : 2 อัน
วันที่ขอราคา : 22/07/2021
ผู้เข้าชม : 6
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

YTF (THAILAND) Co.,Ltd.
ผู้ขอราคา : tapranee
โทรศัพท์ : 0634194462
Email : tapranee.m@ytf.co.th

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 2 อัน = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
ที่ล็อคประตู PL-A490-3B