"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : ตู้ลำโพง HN-8D, HN-6D

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : ตู้ลำโพง HN-8D, HN-6D
จำนวนสั่งซื้อ : 7 ชุด
วันที่ขอราคา : 25/11/2021
ผู้เข้าชม :
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

ไม่ระบุชื่อบริษัท
ผู้ขอราคา : ออย
โทรศัพท์ : 0858874472
Email : tpn.ranong@gmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 7 ชุด = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
ตู้ลำโพง HN-8D, HN-6D