"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : กล้องวีดีโอCANON LEGRIA HF R16

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : กล้องวีดีโอCANON LEGRIA HF R16
จำนวนสั่งซื้อ : 1 เครื่อง
วันที่ขอราคา : 12/01/2021
ผู้เข้าชม :
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

ไม่ระบุชื่อบริษัท
ผู้ขอราคา : ธีระ. กาญจนสินธุ
โทรศัพท์ : 0897631746
Email : K_thira@yahoo.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 เครื่อง = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
กล้องวีดีโอCANON LEGRIA HF R16