"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : เบเกอร์รี่บอล ช็อกโกแลต ตรายูโร่

รายละเอียดการขอราคา

จำนวนสั่งซื้อ : 1 ซอง
วันที่ขอราคา : 13/10/2021
ผู้เข้าชม :
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

ไม่ระบุชื่อบริษัท
ผู้ขอราคา : พนิดา ภู่สมบูรณ์
โทรศัพท์ : 0943218877
Email : Nanpanida18@gmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 ซอง = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
เบเกอร์รี่บอล ช็อกโกแลต ตรายูโร่