"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : Magnifying Lamp โคมไฟแว่นขยาย CT-200 (LED)

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : Magnifying Lamp โคมไฟแว่นขยาย CT-200 (LED)
จำนวนสั่งซื้อ : 1 เครื่อง
วันที่ขอราคา : 25/11/2021
ผู้เข้าชม : 3
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)
ผู้ขอราคา : อนันตญา
โทรศัพท์ : 0-2483-9999
Email : anantaya.pol@navavej.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 เครื่อง = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
Magnifying Lamp โคมไฟแว่นขยาย CT-200 (LED)