"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : อุปกรณ์กู้ชีพ เฝือกดามคอชนิดแข็ง ปรับได้ 4 ขนาด AMBU

รายละเอียดการขอราคา

จำนวนสั่งซื้อ : 10 ชิ้น
วันที่ขอราคา : 10/06/2021
ผู้เข้าชม : 3
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน รพ. วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
ผู้ขอราคา : คุณสุทธสินี ทองมูลไพร
โทรศัพท์ : 0832399545
Email : suthasinee_sa@hotmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 10 ชิ้น = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
อุปกรณ์กู้ชีพ เฝือกดามคอชนิดแข็ง ปรับได้ 4 ขนาด AMBU