"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : จำหน่าย สายไฟ BCC สายไฟ Bangkok cable บางกอกเคเบิ้ล อุปกรณ์ไฟฟ้า ราคาโรงงาน

รายละเอียดการขอราคา

จำนวนสั่งซื้อ : 500 เมตร
วันที่ขอราคา : 25/11/2021
ผู้เข้าชม :
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

ไม่ระบุชื่อบริษัท
ผู้ขอราคา : วาสนา
โทรศัพท์ : 0629646552
Email : Mariamlee1919@gmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 500 เมตร = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
จำหน่าย สายไฟ BCC สายไฟ Bangkok cable บางกอกเคเบิ้ล อุปกรณ์ไฟฟ้า ราคาโรงงาน