"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : 621 แสตนดาร์ต เกร้าท์

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : 621 แสตนดาร์ต เกร้าท์
จำนวนสั่งซื้อ : 1 อื่นๆ~ถุง/กระป๋อง
วันที่ขอราคา : 22/07/2021
ผู้เข้าชม : 4
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

ไม่ระบุชื่อบริษัท
ผู้ขอราคา : สวิชญา
โทรศัพท์ : ไม่ระบุ
Email : nawarat_08@hotmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 อื่นๆ~ถุง/กระป๋อง = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
621 แสตนดาร์ต เกร้าท์