"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : Miron A plus

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : Miron A plus
จำนวนสั่งซื้อ : 1 ม้วน
วันที่ขอราคา : 13/01/2021
ผู้เข้าชม :
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

ไม่ระบุชื่อบริษัท
ผู้ขอราคา : นิพนธ์​ ยุพ​เกษตร​
โทรศัพท์ : 0898313638
Email : nipponforester54@gmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 ม้วน = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
Miron A plus