"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : ฉนวนไฟฟ้า Guy Strain Insulator

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : ฉนวนไฟฟ้า Guy Strain Insulator
จำนวนสั่งซื้อ : 1 อัน
วันที่ขอราคา : 13/10/2021
ผู้เข้าชม :
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

ไม่ระบุชื่อบริษัท
ผู้ขอราคา : วีระ​ ถาวร
โทรศัพท์ : 0899611829
Email : th302941@gmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 อัน = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
ฉนวนไฟฟ้า Guy Strain Insulator