"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : เครื่องทำน้ำร้อนแบบถังเก็บ ALP E55VH

รายละเอียดการขอราคา

จำนวนสั่งซื้อ : 1 เครื่อง
วันที่ขอราคา : 13/01/2021
ผู้เข้าชม : 1
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

บุคคลธรรมดา
ผู้ขอราคา : สุชาติ ยศรวิกุล
โทรศัพท์ : 0818745910
Email : lesuchart.sy@hotmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 เครื่อง = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
เครื่องทำน้ำร้อนแบบถังเก็บ ALP E55VH