"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : ยาเม็ดตรางามระหง

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : ยาเม็ดตรางามระหง
จำนวนสั่งซื้อ : 10 อื่นๆ~กระปุก
วันที่ขอราคา : 23/02/2021
ผู้เข้าชม :
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

ไม่ระบุชื่อบริษัท
ผู้ขอราคา : ปู
โทรศัพท์ : 0816822120
Email : kingkarnp2017@gmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 10 อื่นๆ~กระปุก = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
ยาเม็ดตรางามระหง