"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : โคมไฟแว่นขยายขาหนีบ SECO FL-94

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : โคมไฟแว่นขยายขาหนีบ SECO FL-94
จำนวนสั่งซื้อ : 2 ตัว
วันที่ขอราคา : 13/10/2021
ผู้เข้าชม :
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

ไม่ระบุชื่อบริษัท
ผู้ขอราคา : นิธิพจน์
โทรศัพท์ : 0814465526
Email : a_nizmo@hotmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 2 ตัว = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
โคมไฟแว่นขยายขาหนีบ SECO FL-94