"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : โคมโรงงาน (T5-IT1)

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : โคมโรงงาน (T5-IT1)
จำนวนสั่งซื้อ : 24 ชุด
วันที่ขอราคา : 21/11/2020
ผู้เข้าชม : 16
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

ไม่ระบุชื่อบริษัท
ผู้ขอราคา : ธนกฤต
โทรศัพท์ : 0855337888
Email : rittithum_p@outlook.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 24 ชุด = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
โคมโรงงาน (T5-IT1)