"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : โต๊ะช่างฝังกล้องไมโครสโครป

รายละเอียดการขอราคา

จำนวนสั่งซื้อ : 1 ตัว
วันที่ขอราคา : 12/01/2021
ผู้เข้าชม : 5
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

ไม่ระบุชื่อบริษัท
ผู้ขอราคา : พิชิต
โทรศัพท์ : 0972347224
Email : pichit.kamsing@gmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 ตัว = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
โต๊ะช่างฝังกล้องไมโครสโครป