"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : กระดาษเช็ด WYPALL L30 Embossed Wipers

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : กระดาษเช็ด WYPALL L30 Embossed Wipers
จำนวนสั่งซื้อ : 12 ชิ้น
วันที่ขอราคา : 06/04/2021
ผู้เข้าชม : 4
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

กรุงเทพทิพโอสถ
ผู้ขอราคา : ณัฐติฌา
โทรศัพท์ : 0876919625
Email : info@bangkoktiposod.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 12 ชิ้น = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
กระดาษเช็ด WYPALL L30 Embossed Wipers