"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : โคมไฟหัวเสาจานบิน สำหรับหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ หรือ หลอดกลม

รายละเอียดการขอราคา

จำนวนสั่งซื้อ : 1 รายการ
วันที่ขอราคา : 21/07/2021
ผู้เข้าชม : 4
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

โกศล สุขใส
ผู้ขอราคา : โกศล สุขใส
โทรศัพท์ : 0952961997
Email : pdc102011@gmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 รายการ = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
โคมไฟหัวเสาจานบิน สำหรับหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ หรือ หลอดกลม