"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : โต๊ะเขียนแบบ

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : โต๊ะเขียนแบบ
จำนวนสั่งซื้อ : 1 ตัว
วันที่ขอราคา : 06/04/2021
ผู้เข้าชม :
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

ไม่ระบุชื่อบริษัท
ผู้ขอราคา : Lop
โทรศัพท์ : 0618563366
Email : s.ghampol@gmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 ตัว = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
โต๊ะเขียนแบบ