"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : ผลิตภัณฑ์ละลายน้ำม็อคซีเทค-500

รายละเอียดการขอราคา

จำนวนสั่งซื้อ : 2 ถุง
วันที่ขอราคา : 04/05/2021
ผู้เข้าชม :
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

ไม่ระบุชื่อบริษัท
ผู้ขอราคา : ธงชัย
โทรศัพท์ : 0902569868
Email : Kitaro889@gmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 2 ถุง = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
ผลิตภัณฑ์ละลายน้ำม็อคซีเทค-500