"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

เครื่องสำหรับวิเคราะห์สาร LC-2010

รหัสสินค้า:98856
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ข้อมูลสินค้า:
 1. ควบคุมและประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร


กดดูเบอร์โทรผู้ขาย 02-632-4300

ผู้เข้าชม 1,318 ครั้ง

ข้อมูลสินค้าและเนื้อหาอื่น ๆ ในนี้ถือ เป็นลิขสิทธิ์ของผู้ขาย B2BThai.com เป็นสื่อกลางในการนำเสนอเนื้อหาเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า : เครื่องสำหรับวิเคราะห์สาร LC-2010

คำค้น :

คุณสมบัติทั่วไป

เป็นเครื่องวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณของสารประกอบที่ละลายเป็นของเหลวได้ โดยใช้เทคนิค
High Performance Liquid Chromatograph ซึ่งมีของเหลว (liquid) เป็นตัวพา (Mobile phase) ที่สามารถแยกสารผสมมากกว่า 1 ชนิดให้ได้สารประกอบเดี่ยวๆ ตามลำดับ โดยใช้ความแตกต่างของคุณสมบัติทางเคมีของสารตัวอย่าง เช่น ค่าการดูดกลืนแสงค่าการเรืองแสง หรือค่าดัชนีหักเหของแสงฯ ซึ่งควบคุมการทำงานและประมวลผลแบบอัตโนมัติ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์และสามารถกำหนดรูปแบบการพิมพ์ผลของการวิเคราะห์ได้อย่าง อิสระ

คุณสมบัติพิเศษ

 1. สายสัญญาณที่ใช้เป็นแบบ Fiber optic cable ซึ่งสามารถป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ ทำให้ลดสัญญาณรบกวนได้ และยังมีความรวดเร็วในการส่งสัญญาณ
 2. มีระบบ High speed injection ซึ่งใช้เวลาในการฉีดต่อหนึ่งตัวอย่างประมาณ 15 วินาที
 3. มีระบบ High-speed analysis ซึ่งจะช่วยให้การวิเคราะห์เป็นไปได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
 4. มีโปรแกรม Auto purge functions เพื่อ purge line โดยอัตโนมัติ
 5. มี CMD ซึ่งจะเป็น option เสริม ใช้สำหรับเช็คจำนวนครั้งในการฉีด, ปริมาณ eluent ที่ผ่านคอลัมน์ และการใช้ mobile phase โดยจะมีการบันทึกประวัติของคอลัมน์โดยอัตโนมัติ
 6. สามารถตั้งโปรแกรมการทำงานล่วงหน้า (Schedule Wizard) ได้ เช่น การจัดลำดับของสารตัวอย่างที่จะวิเคราะห์ การตัดสินผลการวิเคราะห์ที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพโดยอัตโนมัติ
 7. สามารถตั้งเวลาในการเปิด-ปิด สามรถสั่งให้เครื่องตรวจเช็ค Baseline โดยอัตโนมัติ และยังมี E-mail function สำหรับแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบถึงสถานะของเครื่อง โดยไม่จำเป็นต้องอยู่เฝ้าเครื่องตลอดเวลา
 8. การดูแลรักษาสามารถทำได้ง่าย โดยมีฝาเปิดปิดจากด้านหน้า มีโปรแกรม Auto validation โดยอัตโนมัติและมี Low pressure Hg lamp สำหรับ calibrated UV Spectrophotometer Detector เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
 9. มีโปรแกรม Automatic recognition สำหรับเช็คและปรับเครื่องให้มีประสิทธิภาพอยู่ในสภาวะที่สมบูรณ์โดยอัตโนมัติ และใช้ทดสอบการ Leak ของระบบได้
 10. มีโปรแกรม Auto system check สำหรับตรวจเช็คประสิทธิภาพของเครื่อง นับอายุการใช้งานของ Consumable part ต่างๆ และยังมีการเช็ค Baseline stability ซึ่งจะเป็นระบบอัตโนมัติ และมีโปรแกรมที่มีทั้งรูปภาพและความอธิบายในการ Maintenance
 11. มีโปรแกรม Auto log สำหรับเช็คข้อมูลต่างๆในการตรวจเช็ค การเข้ามาใช้งาน และข้อผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้น โดยจะเป็นระบบอัตโนมัติ

ประยุกต์การใช้งาน

สามารถประยุกต์ใช้ในการตรวจวิเคราะห์สารประกอบต่างๆที่เป็นของเหลว และสารประกอบอื่นที่ไม่สามารถตรวจวัดได้ด้วยเครื่อง GC (สารประกอบที่ไม่สามารถระเหยได้ และสารประกอบที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่) สามารถประยุกต์การใช้ในงานตรวจวัดทางนิติวิทยาศาสตร์ได้ดังนี้

 • ตรวจวัดปริมาณสารเสพติดและสารพิษต่างๆ
 • ตรวจวัดปริมาณสารเคมีต่างๆจากของเหลวในร่างกาย

ข้อมูลช่องทางการชำระค่าบริการ

ไม่ระบุ

การจัดส่ง

ไม่ระบุ

ส่งข้อความติดต่อ

ถึง :

บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด

จาก :
อีเมล์ของคุณ :
โทรศัพท์ :