"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

กาเเฟของหนูเชิดชูคุณธรรม โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

รหัสสินค้า:405004
ราคา: 120 บาท
สั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 แพ็ค
ข้อมูลสินค้า:
  1. กาแฟชนิดบด
  2. ส่วนประกอบ 100% กาแฟคุณภาพจากแหล่งปลูกของไทยบนพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
  3. วิธีการชง เทกาแฟคั่วบด 1 ช้อนโต๊ะ (8-10กรัม) ลงในเครื่องชงกาแฟหรือถุงชงกาแฟต่อปริมาณน้ำ 1ถ้วย (150ซีซี) เพิ่มหรือลดปริมาณน้ำตาลรสนิยม เพื่อคงความสด...


กดดูเบอร์โทรผู้ขาย 053-467061

ผู้เข้าชม 553 ครั้ง

ข้อมูลสินค้าและเนื้อหาอื่น ๆ ในนี้ถือ เป็นลิขสิทธิ์ของผู้ขาย B2BThai.com เป็นสื่อกลางในการนำเสนอเนื้อหาเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า : กาเเฟของหนูเชิดชูคุณธรรม โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

คำค้น :

 

กาแฟเเห่งคุณภาพ คัดพิเศษจากกาเเฟพันธุ์อาราบิก้า คุณภาพสูงบนพื้นที่ปลูกของ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
ซึ่งได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมล็ดกาแฟคุณภาพเยี่ยมเเห่งภูมิภาคเอเซียเเปซิฟิกจากสถาบัน
specialty Coffee Association of America (SCAA) สหรัฐอเมริกา
นำมาเเปรรูปเเละทำการคั่วบดโดยการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนจากผู้ชำนาญการ พร้อมบรรจุซองทันทีเพื่อให้ได้กาเเฟสดใหม่
หอมกรุ่น คุณภาพเยี่ยม ทุกครั้งที่คุณดื่มด่ำกับ"การเเฟของหนูเชิดชูคุณธรรม" 

 

คำว่าอมก๋อยหมายถึงต้นน้ำ ซึ่งเขตที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าไม้ สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชเมืองหนาว เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในช่วงฤดูหนาวซึ่งมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภออมก๋อย ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสัมพันธ์กับชุมชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนในเขตพื้นที่บริการ ทำให้ทราบถึงปัญหาข้อหนึ่งที่เป็นปัญหาทำให้การพัฒนาการศึกษาไม่สามารถทำได้เป็นผลดีเท่าที่ควร คือปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่ในอำเภออมก๋อยมีฐานะยากจนมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีต่ำที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่       เพราะในอำเภออมก๋อยมีหมู่บ้านทั้งหมด 95 หมู่บ้าน เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง   85 หมู่บ้าน  เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง  2 หมู่บ้าน  เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอ 1 หมู่บ้าน และเป็นชาวไทยพื้นเมือง 7 หมู่บ้าน  ประชากรส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม ปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวไร่ กะหล่ำปลี มะเขือเทศ  พริกหนุ่ม ซึ่งเป็นพืชอายุสั้น จึงทำให้อาชีพไม่ยั่งยืนบางปีราคาตกต่ำก็ขาดทุน  มีการทำลายป่าไม้เพื่อถางป่าทำไร่ดังกล่าว ประชากรมีการศึกษาต่ำไม่มีความรู้เรื่องการคุมกำเนิดทำให้มีอัตราการเพิ่มของประชากรสูง   อันเป็นสาเหตุของการทำลายป่าไม้เพื่อเพิ่มที่ทำกินมากขึ้นทุกปี   

             ในปี พ.ศ. 2548 ผู้ศึกษาได้มีโอกาสได้รู้จักกับคุณวีระเดช  สมบูรณ์เวชชการ ซึ่งเป็นประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท วีพีพี โปรเกรสซิฟ จำกัด ( VPP.Progressive Ltd. ) ซึ่งเป็นบริษัทที่มาทำวิจัยเรื่องพื้นที่อำเภออมก๋อยและการส่งเสริมอาชีพ เป็นเวลา 3 ปี และทางบริษัทพบว่า     ความสูงกว่าระดับน้ำทะเล  700 – 1,000 เมตร และสภาพอากาศของอำเภออมก๋อยเหมาะกับการปลูกกาแฟสายพันธุ์ อาราบิก้า เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจะทำให้มีรสชาติดี บริษัทจึงได้ขอสัมปทานป่าในพื้นที่อำเภออมก๋อย 30 ปี ซึ่งในปีแรกๆ ยังไม่ประสบผลสำเร็จ เพราะยังมีชาวบ้านมีความสนใจน้อยและยังไม่ค่อยมีความรู้เรื่องของการปลูกกาแฟ

เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่งและเพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีความรู้เรื่องการปลูกกาแฟเป็นการสร้างอาชีพที่ยั่งยืนในอนาคตให้กับนักเรียน และเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โรงเรียนจึงได้ใช้สวนป่าด้านหลังโรงเรียนประมาณ 10 ไร่ ปลูกต้นกาแฟจำนวน 2,400  ต้น โดยให้นักเรียนดูแลรักษาคนละ 3 ต้น และได้ทำประกันสัญญาไว้กับทางบริษัทฯ โดยประกันราคาไว้ที่กิโลกรัมละ 8 บาท และทำสัญญาร่วมกันว่าโรงเรียนจะสร้างแหล่งเรียนรู้เรื่องกาแฟในโรงเรียนแต่ทางบริษัทฯ ต้องมีหน้าที่ส่งวิทยากรมาให้ความรู้จนครบวงจรทุกปีตั้งแต่การปลูก การดูแลบำรุงรักษา การเก็บผลผลิต ตลอดจนการจัดจำหน่าย อีกทั้งขอความอนุเคราะห์ใช้ไร่กาแฟของบริษัทฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอก เพราะโรงเรียนได้บรรจุรายวิชาการปลูกกาแฟเป็นวิชาสาระเพิ่มเติม ให้กับเด็กนักเรียนได้เรียนกันซึ่งจากการดำเนินการนักเรียนก็จะได้ทั้งความรู้ ประสบการณ์ และการถ่ายทอดความรู้เรื่องกาแฟแก่ชุมชน ทำให้ชุมชนสามารถปลูกกาแฟได้ผลผลิตที่ดี สามารถส่งป้อนบริษัทวีพีพีโปรเกรสซิฟจำกัด ได้อย่างเพียงพอ

            ความคาดหวังว่าเมื่อการดำเนินการตามกิจกรรมของโรงเรียนประสบความสำเร็จ จะเป็นการแก้ปัญหาให้แก่ชุมชน ผลักดันให้ชุมชนมีอาชีพที่ยั่งยืน มีการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  ชุมชนมีการส่งเสริมการศึกษามากขึ้น ทำให้ลูกหลานมีการศึกษาที่สูงขึ้น สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพในอนาคต  นั่นคือชุมชนก็จะหลุดจากวงจรความยากจนได้ในที่สุด  จากหลักการจะเห็นว่าการศึกษาสามารถทำให้ผู้คนหลุดพ้นจากความยากจน  คนที่มีฐานะยากจนส่วนใหญ่จะเกิดจากเป็นผู้ที่ขาดความรู้ ขาดประสบการณ์ ขาดผู้แนะนำ และแหล่งเงินทุน ดังนั้นเพื่อกำจัดความยากจนให้หมดสิ้นไปควรพัฒนาการศึกษาของคนในชาติให้สูงขึ้น โดยส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล แล้วนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพ และอาชีพจะสรรหาปัจจัยต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ถ้าปัจจัยดังกล่าวมีความพร้อมสมบูรณ์ คุณภาพชีวิตของคนก็จะดีขึ้น ปัญหาความยากจนก็จะลดลง  

ข้อมูลช่องทางการชำระค่าบริการ

ไม่ระบุ

การจัดส่ง

ไม่ระบุ

ส่งข้อความติดต่อ

ถึง :

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

จาก :
อีเมล์ของคุณ :
โทรศัพท์ :