"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

ตรวจสอบการใช้พลังงานของปั๊มน้ำ

รหัสสินค้า:384088
สั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 รายการ
ข้อมูลสินค้า:
  1. ปั๊มน้ำมีขนาด 7.5 kW ขึ้นไป และมีอายุการใช้งาน 5 ปีขึ้นไป
  2. ฟรีเฉพาะเขตกรุงเทพและปริมณฑล ต่างจังหวัดมีค่าใช้จ่ายตามระยะทาง
  3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะตัดสินใจเข้าไปให้บริการ


กดดูเบอร์โทรผู้ขาย +662 621 1000 -29

ผู้เข้าชม 16,255 ครั้ง

ข้อมูลสินค้าและเนื้อหาอื่น ๆ ในนี้ถือ เป็นลิขสิทธิ์ของผู้ขาย B2BThai.com เป็นสื่อกลางในการนำเสนอเนื้อหาเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า : ตรวจสอบการใช้พลังงานของปั๊มน้ำ

คำค้น :

การตรวจสอบการใช้พลังงานของปั๊มน้ำคืออะไร

การตรวจสอบการใช้พลังงานของปั๊มน้ำ หรือ Pump Energy Usage Audit คือ กระบวนการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำโดยการวัดอัตราการไหลและแรงดันน้ำที่เกิดจากการใช้งานจริง กับค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ว่าเหมาะสมกันหรือไม่ ถ้าพบว่าไม่ ก็จะมาทำการวิเคราะห์ว่าจะสามารถปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้หรือไม่ โดยการปรับเปลี่ยนระบบควบคุมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น หรือแม้กระทั่งเปลี่ยนปั๊มน้ำชุดใหม่ ถ้าวิเคราะห์แล้วว่าสามารถทำให้เกิดการประหยัดพลังงาน และสามารถคืนทุนได้ในระยะเวลาไม่นาน กรรมวิธีทั้งหมดจะทำบนพื้นฐานของข้อมูลจริง โดยมี software ที่ถูกออบแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด เพื่อให้ได้ solution ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า

ตรวจสอบการใช้พลังงานของปั๊มน้ำทำไม

จากการวิจัยเรื่องค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานของปั๊มน้ำจาก “สถาบันไฮดรอลิกส์” ซึ่งเป็นหน่วยงานตรวจสอบมาตรฐานปั๊มน้ำในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า ราคาปั๊มน้ำเป็นค่าใช้จ่ายเพียงแค่ 5% ของค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดตลอดอายุการใช้งานของปั้มน้ำ แต่ในความเป็นจริงยังมีค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งถูกแอบแฝงไว้ และไม่ค่อยมีใครนึกถึง ซึ่งก็คือค่าใช้จ่ายด้านพลังงานซึ่งมีสัดส่วนมากถึง 85% โดยอีกที่เหลืออีก 10% เป็นค่าบำรุงรักษา*

ดังนั้นการปรับปรุงระบบเพื่อให้ปั๊มน้ำทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด หรือการตัดสินใจเปลี่ยนปั๊มน้ำใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า และมีขนาดที่เหมาะสมกับงานที่ใช้  จึงเป็นสิ่งจำเป็นในการที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายของลูกค้าที่ได้ผลอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

ในการเริ่มต้นโครงการ “ตรวจสอบการใช้พลังงานของปั๊มน้ำ” มีสิ่งที่ต้องคำนึงถึง 2 ประการ ประการแรกคือ ปั้มน้ำควรจะมีอายุการใช้งานมานานกว่า 5 ปี ประการต่อมา ปั้มน้ำควรมีมอเตอร์ขนาดตั้งแต่  7.5kW ขึ้นไป ซึ่งจะทำให้เราเห็นผล และสามารถคืนทุนได้อย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นจึงค่อยมาพิจารณาปั้มน้ำที่มีขนาดเล็กกว่า หรืออายุการใช้งานน้อยกว่าต่อไปในอนาคต

สังคมปัจจุบันกับแนวความคิดเรื่องพลังงาน

การประหยัดพลังงาน เป็นกระบวนการสำคัญสำหรับการจัดการองค์กร ซึ่งในปัจจุบันนี้ องค์กรเอกชนทุกขนาด รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ต่างก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ การตรวจสอบการใช้พลังงาน ของเครื่องสูบน้ำจึงเป็นแนวทางสำหรับการประหยัดพลังงาน ให้กับองค์กรต่างๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร หรือกลุ่มผู้ใช้ระบบปรับอากาศ และระบบให้ความร้อน เป็นต้น

นอกจากนี้ การประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า ยังมีส่วนช่วยในการลดสภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่งด้วย เนื่องจากพลังงานไฟฟ้าส่วนใหญ่ภายในประเทศไทยกว่า 70% ใช้ถ่านหินและน้ำมันเป็นหลักในการผลิต ซึ่งมลภาวะจากการเผาไหม้ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก อันเป็นสาเหตุหลักสำหรับสภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน จากข้อมูลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ในปี พ.ศ. 2553 พลังงานไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง จะผลิตก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ ออกมาได้ 0.53 กิโลกรัมคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ ดังนั้นการลดการใช้ไฟฟ้าของเราก็จะสามารถช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ที่ถูกปล่อยออกมาได้

ประหยัดค่าไฟฟ้าวันนี้

เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเครื่องสูบน้ำมากว่า 50 ปี บริษัท มินเซน แมชีนเนอรี่ จำกัด ได้จัดแคมเปญ “ตรวจสอบการใช้พลังงานของปั๊มน้ำ” ให้กับผู้ที่สนใจในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ฟรี 1 ครั้ง ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ** โดยสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-621-1000 ต่อ ฝ่ายวอเตอร์ซิสเต็ม หรือที่ email: pumpaudit@minsen.co.th

*ข้อมูลจาก “Pump Life Cycle Costs: A Guide to LCC Analysis for Pumping Systems” โดย การวิเคราะห์ของ Hydraulic Institute, Europump and The US Department of Energy's Office of Industrial Technologies

**เงื่อนไขในการให้บริการ

1. ปั๊มน้ำมีขนาด 7.5 kW ขึ้นไป และมีอายุการใช้งาน 5 ปีขึ้นไป 
2. ฟรีเฉพาะเขตกรุงเทพและปริมณฑล ต่างจังหวัดมีค่าใช้จ่ายตามระยะทาง 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะตัดสินใจเข้าไปให้บริการ

ข้อมูลช่องทางการชำระค่าบริการ

ไม่ระบุ

การจัดส่ง

ไม่ระบุ

ส่งข้อความติดต่อ

ถึง :

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด

จาก :
อีเมล์ของคุณ :
โทรศัพท์ :