"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

เครื่องวัดสัญญาณแสง AQ6370B

รหัสสินค้า:210000
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ข้อมูลสินค้า:
  1. Optical Spectrum Analyzer
  2. รุ่น AQ6370B
  3. High wavelength accuracy & resolution


กดดูเบอร์โทรผู้ขาย 02 501 5677

ผู้เข้าชม 2,091 ครั้ง

ข้อมูลสินค้าและเนื้อหาอื่น ๆ ในนี้ถือ เป็นลิขสิทธิ์ของผู้ขาย B2BThai.com เป็นสื่อกลางในการนำเสนอเนื้อหาเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า : เครื่องวัดสัญญาณแสง AQ6370B

คำค้น :

AQ6370B Optical Spectrum Analyzer

The AQ6370B uses a newly developed high performance monochromator to achieve high wavelength resolution (0.02 nm) and wide close-in dynamic range (70 dB).
With the sharper spectral characteristics of the new monochromator, OSNR measurement of 50 GHz spacing DWDM transmission systems and EDFA evaluation with multiple wavelength sources can successfully be performed.


Specifications

World Class Optical Performance and Flexibility*

* In the diffraction-grating-based optical spectrum analyzer industries as of January 2006

EXCELLENT SIGNAL SEPARATION


Tm Aq6370b 21

Close-in Dynamic Range 70 dB at peak ±0.4 nm, resolution setting 0.02 nm (typical)

WIDE MEASUREMENT RANGE

Power: +20 dBm to -90 dBm
The AQ6370B can measure optical power as high as +20 dBm, which enables direct measurement of high power sources such as optical amplifiers and pump lasers for Raman amplifiers. Measurement sensitivity can be chosen from seven categories according to test applications and measurement speed requirements.
Wavelength: 600 nm to 1700 nm
The AQ6370B covers not only telecommunication wavelengths, but also the visible light wavelength region which is used for home electronics, medical, and industrial material applications.
J009 Tm Aq6370 22J009 Tm Aq6370 23 Level sensitivity settings
NORM Hold, NORM Auto, NORM, MID, and HIGH (1, 2, and 3), that correspond to sensitivity from -60dBm through -90dBm. 

High dynamic range mode settings
SWITCH mode is to obtain a better dynamic range by reducing an influence of stray-light. They are applicable in MID and HIGH mode. 

MULTIMODE FIBER TEST CAPABILITY

The AQ6370B uses a free space input structure that can handle up to GI 62.5/125 multimode fiber. Multimode fiber is commonly used in high speed Ethernet network, such as GE-PON.
The free space input is also beneficial for measurement repeatability as insertion loss variation at the input connector is smaller than the other input type which has an optical fiber inside the monochromator.
J009 Tm Aq6370 24
Sample waveform of an 850nm laser
with a multimode fiber (62.5/125mm) 
J009 Tm Aq6370 25
Structure of the free space
monochromator input 

PULSED LIGHT MEASUREMENT CAPABILITY

The AQ6370B can catch the peak power of a pulsed signal using PEAK HOLD or using an externally provided trigger to synchronize with the measured signal. It can be applied to the transmission loop testing of telecommunication systems, and also to the low power measurement at the early stage of laser chip development since it works in the high sensitivity modes.             

J009 Tm Aq6370 26
Sample waveform of a pulsed light signal

Real-Time Remote Operation for Monitoring and Troubleshooting

AQ6370B Viewer (Optional Application Software)
The AQ6370Viewer is a package of the PC application softwares for AQ6370, AQ6370B, and AQ6375.
The AQ6370BViewer is designed to work with the AQ6370B Optical Spectrum Analyzer. It has the same user interface and functions as the AQ6370B so that you can easily display and analyze waveform data acquired by the AQ6370B.

Viewer Function
Trace data files saved on the AQ6370B can be retrieved and analyzed on a PC. 
Note. Measurement cannot be initiated in the Viewer mode.
Tm Aq6370b 27
Screen example of AQ6370B Viewer
Remote Control function
The remote control allows you to set measurement conditions and to execute a measurement on AQ6370B Optical Spectrum Analyzer from anywhere on the Ethernet network. Upon completion of a measurement on AQ6370B, AQ6370B Viewer downloads and shows the updated traces. 

Note. The program function is not supported. Some other restrictions may apply. 

File Transfer Function
Files can be exchanged between AQ6370B and PC. Program files edited on AQ6370B Viewer can also be transferred to AQ6370B.
Tm Aq6370b 28

PC Requirements 
Hardware
  • HDD: 50 MB or more of available disk space
  • Memory: 512 MB or more
OS
  • Windows 2000 (Service Pack 4 or later) or
  • Windows XP (Service Pack 1 or later)
*Windows 2000 and Windows XP are registered trademarks of Microsoft Corporation of the United States. 

FAST MEASUREMENT & QUICK RESPONSE

Fast Measurement
J006 Tm Aq6370 03Through newly developed monochromator, the fast electrical circuit, and the noise reduction techniques, the AQ6370B can complete a measurement faster even when measuring a steep spectrum from DFB -LD or DWDM signals, or when measuring a low power signal from a broadband light source. *
Key & Command Response
J006 Tm Aq6370 04Applying a faster microprocessor and new algorithms, key response time and command processing time is drastically reduced. AQ6370B can achieve up to one hundred times faster response*.

FAST DATA TRANSFER AND STORAGE

J006 Tm Aq6370 05ETHERNET provides up to one hundred times faster data transfer speed than the GP-IB data transfer*.
J006 Tm Aq6370 06USB provides up to ten times faster data recording/retrieving speed to a removable memory device than the floppy disk*. 


J006 Tm Aq6370 06GP-IB provides up to ten times faster data transfer speed than the conventional GP-IB*.
* In comparison with AQ6317 series optical spectrum analyzer.

Expedites Development of Automated Test Systems

The AQ6370B is equipped with GP-IB, RS-232C, and Ethernet (10/100BASE) interfaces to be connected with an external PC for remote access and building an automated test system. It is compatible with a standardized programming language and supports AQ6317 commands for easy programming. Macro Program is a useful built-in function for making a simple auto test program.


COMPATIBLE WITH SCPI

AQ6317 EMULATION MODE

The SCPI is an ASCII text based standard code and format that conforms to IEEE-488.2. The standard remote commands of the AQ6370B are compatible with SCPI. It can be used with most computer test languages and test application software.The AQ6317 series is Yokogawa's best-selling optical spectrum analyzer. Since there are so many existing users all over the world, the AQ6370B supports private remote programming codes and formats of the AQ6317 series to make it easier for users to upgrade their current test environment. 


Note. some commands may not be compatible due to changes in specifications and functions.
J007 Tm Aq6370 08
Image of OSA upgrading on the existing test system

MACRO PROGRAMMING

LabVIEW®DRIVER SUPPORT

Macro programming enables user to easily create test procedures by recording the user's actual key strokes and parameter selections. One program can contain up to two hundred program lines, and programs can be called as subroutines to make the main program simple. Moreover, macro programs can control external equipment through Ethernet, RS-232C and GP-IB port (GP-IB2). Therefore, an external PC is not required to build a simple auto test system. LabVIEW® is a popular test application software. Yokogawa can provide users with LabVIEW drivers for the AQ6370B. 

Note. LabVIEW is a U.S. registered trademark of National Instruments.

J007 Tm Aq6370 09

Example of a simple auto test system with Macro program

Enhances User Friendliness

INHERITS PROVEN OPERABILITY

The AQ6370B inherits front panel operation and function key assignments from our conventional models that are proven intuitive and easy to use by our multitude of users. 

J008 Tm Aq6370 11Parameter entry window
appears on the screen with the entry keys for 
mouse operation when a parameter is selected. 
J008 Tm Aq6370 10
Front panel keys

MOUSE & KEYBOARD OPERATION
You can easily operate the AQ6370B with only a mouse instead of the front panel keys. Measuring conditions displayed on the trace screen can be changed directly by the mouse pointer. The keyboard is useful for entering labels and file names.
J008 Tm Aq6370 12The functions of panel keys appear by clicking right mouse button. 
J008 Tm Aq6370 13
Direct parameter entry
Arrow pointer transforms into finger pointer when you move it to parameters. 

TRACE ZOOM CAPABILITY
Trace zoom makes it possible to change display conditions, such as center wavelength and span, by clicking and dragging the mouse to select the designated area to enlarge. No need to make another sweep to refresh the display conditions anymore. The analysis function can be performed in the enlarged area.
J008 Tm Aq6370 14 Overview Window
Once the trace is zoomed in, the overview window appears and shows the entire trace. By dragging the zoomed area border in this window with the mouse, the display area in the main trace window can be modified. 
J008 Tm Aq6370 15

J008 Tm Aq6370 16

In the Analysis Screen, traces can also be zoomed. When a line item on the analysis result table is selected, the display area is automatically shifted and the corresponding signal is centered in the display area. This makes it easier to verify the accuracy of the analyzed data.

Facilitates Frequent Data Handling

LARGE INTERNAL MEMORY

SUPPORTS USB 1.1 MEMORY

J008 Tm Aq6370 17The AQ6370B has a 128 MB user area in the internal memory that can save test setups, waveforms, analysis results, and macro program files. It is large enough to save more than five thousand traces. 
J008 Tm Aq6370 18
Thumbnail file preview makes it easy to find a particular file out of thousands of files. (The Thumbnail file preview function also works with an external memory.)
J008 Tm Aq6370 19The AQ6370B has two USB 1.1 compatible interfaces. They support large size removable memory devices such as Flash ROM and hard disk drives (HDD). Removable static memory of more than 1 GB and USB compatible external HDDs of more than 40 GB in capacity are commercially available. (as of January 2006) 
J008 Tm Aq6370 20
ข้อมูลช่องทางการชำระค่าบริการ

ไม่ระบุ

การจัดส่ง

ไม่ระบุ

ส่งข้อความติดต่อ

ถึง :

PTS Combination Co.,Ltd.

จาก :
อีเมล์ของคุณ :
โทรศัพท์ :