หรือ

อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง MODEL1220XRi

ติดต่อผู้ขาย ร้องขอราคา
รหัสสินค้า:MODEL 1220XRi
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ข้อมูลสินค้า:
  1. AC Supply Range 100 to 130v
  2. AC Supply Range 200 to 264v
  3. Typical Armature Voltage 90v
  4. Typical Armature Voltage 180v
  5. Continuous Armature Current 6.8A
ไม่ระบุราคา

สถิติ
ผู้เข้าชม : 596 ครั้ง
จำนวนการติดต่อสินค้า : 0 ครั้ง

รายละเอียดสินค้า : อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง MODEL1220XRi

คำค้น :

MODEL : 1220XRi

AC Supply Range Typical Armature Voltage Max Continuous Armature Current Nominal Power
100 to 130v 90v 12.2A 0.75KW 
1 .0HP
200 to 264v 180v 1.8KW 
2 .0HP
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับผู้ขายรายนี้
อุปกรณ์เชื่อมต่อสายเคเบิล BRITISH C04
อุปกรณ์เชื่อมต่อสายเคเบิล..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 442 ครั้ง
อุปกรณ์เชื่อมต่อสายเคเบิล BRITISH C05
อุปกรณ์เชื่อมต่อสายเคเบิล..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 410 ครั้ง
อุปกรณ์เชื่อมต่อสายเคเบิล BRITISH C06
อุปกรณ์เชื่อมต่อสายเคเบิล..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 421 ครั้ง
อุปกรณ์เชื่อมต่อสายเคเบิล BRITISH C07
อุปกรณ์เชื่อมต่อสายเคเบิล..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 463 ครั้ง
อุปกรณ์เชื่อมต่อสายเคเบิล BRITISH C08
อุปกรณ์เชื่อมต่อสายเคเบิล..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 501 ครั้ง
อุปกรณ์เชื่อมต่อสายเคเบิล BRITISH C09
อุปกรณ์เชื่อมต่อสายเคเบิล..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 479 ครั้ง
อุปกรณ์เชื่อมต่อสายเคเบิลแบบยืดหยุ่น BRITISH
อุปกรณ์เชื่อมต่อสายเคเบิล..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 417 ครั้ง
อุปกรณ์เชื่อมต่อสายเคเบิล BRITISH C10
อุปกรณ์เชื่อมต่อสายเคเบิล..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 422 ครั้ง
อุปกรณ์เชื่อมต่อสายเคเบิล BRITISH C12
อุปกรณ์เชื่อมต่อสายเคเบิล..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 433 ครั้ง
อุปกรณ์เชื่อมต่อสายเคเบิล BRITISH C16
อุปกรณ์เชื่อมต่อสายเคเบิล..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 516 ครั้ง
อุปกรณ์เชื่อมต่อสายเคเบิล BRITISH C17
อุปกรณ์เชื่อมต่อสายเคเบิล..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 512 ครั้ง
อุปกรณ์เชื่อมต่อสายเคเบิล BRITISH C19
อุปกรณ์เชื่อมต่อสายเคเบิล..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 559 ครั้ง
อุปกรณ์เชื่อมต่อสายเคเบิล BRITISH VARIOUS
อุปกรณ์เชื่อมต่อสายเคเบิล..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 410 ครั้ง
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ AQ 100-280
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ AQ ..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 410 ครั้ง
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ BQ 100-280
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ BQ ..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 447 ครั้ง
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ AN 225-315
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ AN ..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 453 ครั้ง
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ACVC 71-90
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ACV..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 417 ครั้ง
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ AW 100-225 water cooled
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ AW ..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 482 ครั้ง
ผลิตภัณฑ์จากมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง Series P-NP
ผลิตภัณฑ์จากมอเตอร์ไฟฟ้าก..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 586 ครั้ง
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง MAGNETIC
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง MAGN..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 620 ครั้ง
อุปกรณ์ป้อนกลับเทคโคเจนเนอเรเตอร์ RE.0444 L
อุปกรณ์ป้อนกลับเทคโคเจนเน..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 342 ครั้ง
อุปกรณ์ป้อนกลับเทคโคเจนเนอเรเตอร์ RE.0444 N
อุปกรณ์ป้อนกลับเทคโคเจนเน..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 480 ครั้ง
อุปกรณ์ป้อนกลับเทคโคเจนเนอเรเตอร์ RE.0444 R
อุปกรณ์ป้อนกลับเทคโคเจนเน..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 401 ครั้ง
อุปกรณ์ป้อนกลับเทคโคเจนเนอเรเตอร์ RE.0444 R ADF
อุปกรณ์ป้อนกลับเทคโคเจนเน..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 342 ครั้ง
อุปกรณ์ป้อนกลับเทคโคเจนเนอเรเตอร์ RDC 208
อุปกรณ์ป้อนกลับเทคโคเจนเน..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 345 ครั้ง
อุปกรณ์ป้อนกลับเทคโคเจนเนอเรเตอร์ RDC 40
อุปกรณ์ป้อนกลับเทคโคเจนเน..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 408 ครั้ง
อุปกรณ์ป้อนกลับเทคโคเจนเนอเรเตอร์ MAGNETIC
อุปกรณ์ป้อนกลับเทคโคเจนเน..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 816 ครั้ง
อุปกรณ์ป้อนกลับเทคโคเจนเนอเรเตอร์ RE.0110
อุปกรณ์ป้อนกลับเทคโคเจนเน..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 809 ครั้ง
อุปกรณ์ป้อนกลับเทคโคเจนเนอเรเตอร์ RE.0122
อุปกรณ์ป้อนกลับเทคโคเจนเน..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 395 ครั้ง
อุปกรณ์ป้อนกลับเทคโคเจนเนอเรเตอร์ RE.0315
อุปกรณ์ป้อนกลับเทคโคเจนเน..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 591 ครั้ง
อุปกรณ์ป้อนกลับเทคโคเจนเนอเรเตอร์ RE.0588
อุปกรณ์ป้อนกลับเทคโคเจนเน..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 497 ครั้ง
อุปกรณ์ป้อนกลับเทคโคเจนเนอเรเตอร์ RDC 14
อุปกรณ์ป้อนกลับเทคโคเจนเน..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 536 ครั้ง
อุปกรณ์ป้อนกลับเทคโคเจนเนอเรเตอร์ RDC 207
อุปกรณ์ป้อนกลับเทคโคเจนเน..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 509 ครั้ง
ชุดสตาร์ทมอเตอร์ Fairford DFE
ชุดสตาร์ทมอเตอร์ Fairford..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 440 ครั้ง
ชุดสตาร์ทมอเตอร์ Fairford QFE
ชุดสตาร์ทมอเตอร์ Fairford..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 405 ครั้ง
ชุดสตาร์ทมอเตอร์ Fairford XFE
ชุดสตาร์ทมอเตอร์ Fairford..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 481 ครั้ง
ชุดสตาร์ทมอเตอร์ Fairford PFE
ชุดสตาร์ทมอเตอร์ Fairford..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 355 ครั้ง
อุปกรณ์ตรวจวัดความเร็วของมอเตอร์ BRITISH Series 121
อุปกรณ์ตรวจวัดความเร็วของ..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 280 ครั้ง
อุปกรณ์ตรวจวัดความเร็วของมอเตอร์ BRITISH Series 260
อุปกรณ์ตรวจวัดความเร็วของ..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 293 ครั้ง
อุปกรณ์ตรวจวัดความเร็วของมอเตอร์ BRITISH Series 958
อุปกรณ์ตรวจวัดความเร็วของ..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 398 ครั้ง
อุปกรณ์ตรวจวัดความเร็วของมอเตอร์ BRITISH Series 745
อุปกรณ์ตรวจวัดความเร็วของ..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 303 ครั้ง
อุปกรณ์ตรวจวัดความเร็วของมอเตอร์ BRITISH Series 755RG
อุปกรณ์ตรวจวัดความเร็วของ..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 342 ครั้ง
อุปกรณ์ตรวจวัดความเร็วของมอเตอร์ BRITISH Series 758
อุปกรณ์ตรวจวัดความเร็วของ..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 399 ครั้ง
อุปกรณ์ตรวจวัดความเร็วของมอเตอร์ BRITISH Series 858
อุปกรณ์ตรวจวัดความเร็วของ..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 360 ครั้ง
อุปกรณ์ตรวจวัดความเร็วของมอเตอร์ BRITISH Series 960
อุปกรณ์ตรวจวัดความเร็วของ..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 438 ครั้ง
อุปกรณ์ตรวจวัดความเร็วของมอเตอร์ BRITISH Series 925
อุปกรณ์ตรวจวัดความเร็วของ..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 321 ครั้ง
อุปกรณ์ตรวจวัดความเร็วของมอเตอร์ BRITISH Series 15S
อุปกรณ์ตรวจวัดความเร็วของ..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 348 ครั้ง
อุปกรณ์ตรวจวัดความเร็วของมอเตอร์ BRITISH Series 711
อุปกรณ์ตรวจวัดความเร็วของ..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 321 ครั้ง
อุปกรณ์ตรวจวัดความเร็วของมอเตอร์ BRITISH Series 716
อุปกรณ์ตรวจวัดความเร็วของ..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 377 ครั้ง
อุปกรณ์ตรวจวัดความเร็วของมอเตอร์ BRITISH Series 702
อุปกรณ์ตรวจวัดความเร็วของ..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 316 ครั้ง
อุปกรณ์ตรวจวัดความเร็วของมอเตอร์ BRITISH Series 725
อุปกรณ์ตรวจวัดความเร็วของ..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 292 ครั้ง
อุปกรณ์ตรวจวัดความเร็วของมอเตอร์ BRITISH Series 744
อุปกรณ์ตรวจวัดความเร็วของ..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 395 ครั้ง
อุปกรณ์ตรวจวัดความเร็วของมอเตอร์ BRITISH Series 15T
อุปกรณ์ตรวจวัดความเร็วของ..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 405 ครั้ง
อุปกรณ์ตรวจวัดความเร็วของมอเตอร์ BRITISH Series 760
อุปกรณ์ตรวจวัดความเร็วของ..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 294 ครั้ง
อุปกรณ์ตรวจวัดความเร็วของมอเตอร์ BRITISH Series 776
อุปกรณ์ตรวจวัดความเร็วของ..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 295 ครั้ง
อุปกรณ์ตรวจวัดความเร็วของมอเตอร์ BRITISH Series 775
อุปกรณ์ตรวจวัดความเร็วของ..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 304 ครั้ง
อุปกรณ์ตรวจวัดความเร็วของมอเตอร์ BRITISH Series 15H
อุปกรณ์ตรวจวัดความเร็วของ..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 463 ครั้ง
อุปกรณ์ตรวจวัดความเร็วของมอเตอร์ BRITISH Series 755HS
อุปกรณ์ตรวจวัดความเร็วของ..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 357 ครั้ง
อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ OPTIDRIVE E2
อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบม..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 518 ครั้ง
อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์OPTIDRIVE E2IP66-NEMA 4
อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบม..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 483 ครั้ง
อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์OPTIDRIVE Plus 3GV
อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบม..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 410 ครั้ง
อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ OPTIDRIVE P2
อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบม..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 417 ครั้ง
อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ OPTIDRIVE HVAC
อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบม..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 415 ครั้ง
อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ OPTIDRIVE VTC
อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบม..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 359 ครั้ง
อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง MODEL 680XRi
อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 341 ครั้ง
อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง MODEL1220XRi
อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 596 ครั้ง
อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง MODEL 680
อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 432 ครั้ง
อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง MODEL 1220
อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 455 ครั้ง
อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง MODEL 340i
อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 411 ครั้ง
อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง MODEL 680i
อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 343 ครั้ง
อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง MODEL 1220i
อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 455 ครั้ง
อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง MODEL 340XRi
อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 357 ครั้ง
แผงควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง Model 3600XRi
แผงควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแ..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 685 ครั้ง
อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 14KW
อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 349 ครั้ง
อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 24KW
อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 397 ครั้ง
อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 34KW
อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 365 ครั้ง
อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 44KW
อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 355 ครั้ง
อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง MODEL 340
อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 428 ครั้ง
แผงควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง Model 370
แผงควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแ..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 510 ครั้ง
แผงควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง Model 400i
แผงควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแ..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 575 ครั้ง
แผงควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง Model 800
แผงควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแ..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 423 ครั้ง
แผงควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง Model 1200
แผงควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแ..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 436 ครั้ง
แผงควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง Model 1600i
แผงควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแ..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 405 ครั้ง
แผงควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง Model 3200i
แผงควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแ..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 423 ครั้ง
อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ OPTIDRIVE IP55-NEMA 12
อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบม..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 405 ครั้ง
อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ OPTIDRIVE E
อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบม..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 333 ครั้ง
อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ OPTIDRIVE E1
อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบม..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 616 ครั้ง
อุปกรณ์ควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง PL 5-265KW
อุปกรณ์ควบคุมความเร็วมอเต..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 608 ครั้ง
อุปกรณ์ควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง PLX 5-225KW
อุปกรณ์ควบคุมความเร็วมอเต..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 391 ครั้ง
แผงควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง Model 300
แผงควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแ..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 427 ครั้ง

ข้อมูลช่องทางการชำระค่าบริการ

ไม่ระบุ

การจัดส่ง

ไม่ระบุ

ส่งข้อความติดต่อ

ถึง :

บริษัท เอ็กเซลไตรพ์ จำกัด

จาก : อีเมล์ของคุณ : โทรศัพท์ :