"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

อิมมิโซล ชนิดฉีด

รหัสสินค้า:159379
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ข้อมูลสินค้า:
  1. สำหรับรักษา
  2. ให้ขนาดยาตามน้ำหนักตัวสัตว์


กดดูเบอร์โทรผู้ขาย 089-9601949

ผู้เข้าชม 4,635 ครั้ง

ข้อมูลสินค้าและเนื้อหาอื่น ๆ ในนี้ถือ เป็นลิขสิทธิ์ของผู้ขาย B2BThai.com เป็นสื่อกลางในการนำเสนอเนื้อหาเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า : อิมมิโซล ชนิดฉีด

คำค้น :

อิมมิโซล ชนิดฉีด
IMIZOL Injection
 
Imizol 1 มล. ประกอบด้วย Imidocarb diprotionate  120  มล.
 
ข้อบ่งใช้
Imizol Injection ประกอบด้วย Imidocarb ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย Wellcome Research Laboratories สำหรับรักษาโรค babesiosis ในวัวควาย ม้า สุนัข และโรค anaplasmosis ในวัวควาย
 
ขนาดและวิธีใช้
สำหรับรักษา เมื่อตรวจว่าสัตว์เป็นโรค babesiosis และหรือ/ anaplasmosis ควรให้ขนาดยาตามน้ำหนักตัวสัตว์ดังต่อไปนี้

  Babesiosis
จำนวน มล. ของ Imizol ที่ใช้ต่อน้ำหนักสัตว์ 100 กก.
Anaplasmosis
จำนวน มล. ของ Imizol ที่ใช้ต่อน้ำหนักสัตว์ 100 กก.
Babesiosis/Aanplasmosis
จำนวน มล. ของ Imizol ที่ใช้ต่อน้ำหนักสัตว์ 100 กก.
 
วิธีฉีด
วัว, ควาย
ม้า**
สุนัข
1.0
2.0
5.0*
2.5
-
-
2.5
-
-
ใต้ผิวหนังกล้ามเนื้อ
ใต้ผิวหนัง

* ขนาด 0.05 มล. ของ Imizol ต่อน้ำหนักสัตว์ 1 กก.
** ขนาดยานี้สามารถใช้กับลาและล่อได้
โดย ปกติการให้ยา Imizol  เพียงครั้งเดียวก็พอ แม้ว่าการรักษาโรคติดเชื้อซึ่งเกิดจาก Babesia equl อาจต้องให้ยา 2 ขนาดห่างกัน 24 ชั่วโมง
 
สำหรับป้องกัน
วัวควาย การให้ยาป้องกัน babesiosis และ anaplasmosis ควรทำเมื่อ

  1. พบว่าสัตว์ 1-2 ตัว ในฝูงมีอาการโรค babesiosis, anaplasmosis หรือเป็นทั้ง 2 โรค
  2. วัน แรกหรือภายใน 1 อาทิตย์ของการเคลื่อนย้ายสัตว์ซึ่งอยู่ในสภาพติดโรคง่ายเข้าไปในบริเวณที่มี โรคในทั้ง 2 กรณี ควรให้ยาสัตว์ทั้งฝูง เพื่อให้มีความสามารถป้องกันโรคได้โดยเฉพาะโรค babesiosis ซึ่งยานี้สามารถป้องกันได้นานถึง 3 อาทิตย์ ถ้าให้ยาในขนาดพอเพียง สัตว์จะมีภูมิคุ้มกันโรคได้ตลอดช่วงเวลานี้

หมายเหตุ ในกรณีที่มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรค babesiosis หรือ anaplasmosis ไม่ควรให้ Imizol แก่สัตว์ในระยะ 4 อาทิตย์ภายหลังสัตว์ได้รับวัคซีน ยกเว้นในกรณีที่เกิดปฏิกิริยา เนื่องจากให้วัคซีนสัตว์เกินขนาดจะสามารถใช้ Imizol ควบคุมอาการได้
ม้าและสุนัข ในบางกรณีการรักษาโรค babesiosis ในม้า ลา ล่อ และสุนัข ถ้าใช้วิธีป้องกันอาจจะเหมาะสม การฉีด Imizol เพียงครั้งเดียวจะคุ้มกันสัตว์ได้นาน 1 เดือน
 
ขนาดยา

  Babesiosis/Anaplasmosis
จำนวน มล. ของ Imizol ที่ใช้ต่อน้ำหนักสัตว์ 100 กก.
Babesiosis
จำนวน มล. ของ Imizol ที่ใช้ต่อน้ำหนักสัตว์ 100 กก.
วัว, ควาย
ม้า*
สุนัข
2.5
-
-
-
2.0
2.0**

* ขนาด0.02 มล. ของ Imizol  ต่อน้ำหนักสัตว์ 1 กก.
** ขนาดยานี้สามารถใช้กับลาและล่อได้
 
การทำสัตว์ให้ปลอดโรค
วัวควาย
อาจ มีความจำเป็นต้องทำให้วัวควายที่เป็นโรค babesiosis  ปลอดโรค ร่วมกับโครงการกำจัดตัวเห็บก่อนที่จะย้ายสัตว์จากบริเวณที่เกิดโรคไปยัง บริเวณหรือประเทศที่ปลอดโรคการติดเชื้อที่เกิดจาก B.bigemina และ B.bovis สามารถทำให้ปลอดโรคได้โดย Imizol
ขนาดยา

  Babesiosis/Anaplasmosis
จำนวน มล. ของ Imizol ที่ใช้ต่อน้ำหนักสัตว์ 100 กก.
วัว, ควาย
 
2.0
 

หมายเหตุ จากการวิจัยและประสบการณ์พบว่า การยังมีตัวจุลินทรีย์อยู่ในสัตว์ ไม่มีผลต่อภูมิคุ้มกันสามารถเกิดได้ใน 2-3 วันภายหบังการติดเชื้อ การให้ยา Imizol จะไม่มีผลต่อภูมิคุ้มกันซึ่งเกิดขึ้นแล้วภูมิคุ้มกันนี้จะอยู่ได้นาน 6 เดือน และเพิ่มได้โดยการฉีดซ้ำ
 
ม้า
การ ติดเชื้อจาก Babesia caballi จะสามารถทำให้ปลอดโรคได้ด้วย Imizol แต่จะได้ผลเพียง 60% ในการติดเชื้อจาก B.equi ในรายที่ดื้อยา ถ้าให้การรักษาซ้ำด้วยความระมัดระวังภายในเวลาไม่น้อยกว่า 6 อาทิตย์ต่อมาอาจได้ผลดีขึ้นมาก
ขนาดยา B.cabalii 2 x 2 มล. Imizol ต่อน้ำหนักตัว 100 กก. ในช่วงเวลา 72 ชั่วโมง
                B.equi 4 x 4 มล. Imizol ต่อน้ำหนักตัว 100 กก. ในช่วงเวลา 72 ชั่วโมง
หมายเหตุ สำหรับลาและล่อ ไม่ควรให้ Imizol มากกว่า 2 ครั้งในขนาดแนะนำภายในช่วงเวลา 72 ชม. ซึ่งจะสามารถกำจัด B.caballi ได้ แต่ไม่ควรพยายามกำจัด B.equi และการติดเชื้อโรคหลายชนิดพร้อมกัน
 
วิธีใช้
สามารถ ให้ Imizol ได้ทั้งการฉีดเข้าใต้ผิวหนัง หรือการฉีดเข้ากล้าม ในวัวควายและสุนัข แนะนำให้ฉีดใต้ผิวหนังบริเวณเหนือไหล่ ในม้าและแนะนำให้ฉีดเข้ากล้าม
หมายเหตุ ห้ามฉีด Imizol เข้าทางเส้นเลือด
-ไม่ควรให้ยาแก่วัวควายซึ่งเลี้ยงเพื่อนำน้ำนมมาเป็นอาหารคน
- ไม่ควรนำสัตว์มาเป็นอาหารภายใน 28 วัน หลังให้ยา
 
การเก็บรักษา เก็บที่ 2º และ 25º เซลเซียส ป้องกันแสง
 
นำเข้าโดย บริษัท  อินเตอร์เว็ท (ประเทศไทย) จำกัด
 
จำหน่ายโดย บริษัท เจพี ฟาร์ม่า จำกัด

ข้อมูลช่องทางการชำระค่าบริการ

ไม่ระบุ

การจัดส่ง

ไม่ระบุ

ส่งข้อความติดต่อ

ถึง :

บริษัท เจพี ฟาร์ม่า จำกัด

จาก :
อีเมล์ของคุณ :
โทรศัพท์ :