"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

เครื่องเก็บตัวอย่างในปล่องระบาย รุ่น XC-522

รหัสสินค้า:152855
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ข้อมูลสินค้า:
  1. กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีภารกิจหลักในกา
  2. ความจำเป็นซึ่งเป็นข้อมูลการระบาย มลพิษ


กดดูเบอร์โทรผู้ขาย 028023980-2

ผู้เข้าชม 842 ครั้ง

ข้อมูลสินค้าและเนื้อหาอื่น ๆ ในนี้ถือ เป็นลิขสิทธิ์ของผู้ขาย B2BThai.com เป็นสื่อกลางในการนำเสนอเนื้อหาเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า : เครื่องเก็บตัวอย่างในปล่องระบาย รุ่น XC-522

คำค้น :

กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีภารกิจหลักในการกำกับดูแลผู้ประกอบ การธุรกิจอุตสาหกรรมโดยมุ่งเน้นในเรื่องการป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการประกอบกิจการโรงงานและผู้ประกอบการโรงงานมีส่วน ในการรับผิดชอบต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยมีการตรวจสอบโรงงานที่ก่อ ให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นระยะๆตามความจำเป็นซึ่งเป็นข้อมูลการระบาย มลพิษ ณ เวลาที่ตรวจสอบเท่านั้นนอกจากนี้ยังได้กำหนดให้ โรงงานอุตสาหกรรมบางชนิด หรือบางประเภทที่ระบายมลพิษสูงออกสู่สิ่งแวดล้อมจะต้องติดตั้งเครื่องมือ ตรวจวัด การปล่อยมลพิษทางอากาศและน้ำแบบตลอดเวลา (Online monitoring systems)ซึ่งเป็นข้อมูลระบายมลพิษอย่างต่อเนื่องดังนั้นเพื่อให้สามารถนำ ข้อมูลทั้งสอง ลักษณะข้างต้นมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ทั้งในด้านการอนุญาต การต่ออายุและการขยายโรงงานและด้านการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จึงได้ดำเนินการโครงการพัฒนาระบบเตือนภัยมลพิษโรงงานขึ้นเพื่อประมวลผล ข้อมูล ให้เป็นสารสนเทศที่สามารถนำไปใช้ในการกำหนดแผนงานและแผนปฏิบัติการ เพื่อป้องกัน ปัญหาอันอาจเกิดจากกิจการโรงงานโดยเฉพาะในพื้นที่ที่อาจจะ มีความเสี่ยงทางมลพิษสูง หรือเป็นพื้นที่ที่ควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 เป็นต้นมา

ข้อมูลช่องทางการชำระค่าบริการ

ไม่ระบุ

การจัดส่ง

ไม่ระบุ

ส่งข้อความติดต่อ

ถึง :

บริษัท นีดีส ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

จาก :
อีเมล์ของคุณ :
โทรศัพท์ :