4TEJ7QK7YP27MJ5.gif
โรงเรียน เชียงดาววิทยาคม
Gold Member #[SB-15864-705]

ส่งข้อความถึงผู้ขาย

หรือ ดูข้อมูลการติดต่อ คลิก
B2BThai Gold Member
หมวดหมู่สินค้า
ข้อมูลการติดต่อ

053455245

สถิติ

ผู้เข้าชม : 2487

สินค้า : 1

เป็นสมาชิกเมื่อ : 21/06/2016

โรงเรียน เชียงดาววิทยาคม

 โครงการ ๑ โรงเรียน ๑ ธุรกิจ สพม.เขต ๓๔

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

       โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ด้รับการอนุมัติให้จัดตั้งตามหนังสือของกระทรวง ศึกษาธิการที่ ศธ. 74/7658 ลงวันที่ 23 เมษายน 2513 ในการที่ทางโรงเรียนได้รับการ จัดตั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากนายมานพ ลังกาพินธุ์ นายอำเภอเชียงดาว เป็นผู้เริ่ม จัดหา ทิ่ดินเพื่อขอจัดตั้งโรงเรียน โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขอสงวนที่ดินจำนวน 165 ไร่ หลังจากได้ทำการ ขอสงวนที่ดินแล้ว ก็ทำเรื่องขอ จัดตั้งโรงเรียนไปยังจังหวัด จนกระทั่งได้รับอนุมัติตามหนังสือของกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวข้างต้น ต่อมาอำเภอได้ประกาศรับสมัครนักเรียน ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายสุกิจ นิมมานเหมินห์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้น ซึ่งลงเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2513 รุ่นแรกมี นักเรียนชาย 41 คน นักเรียนหญิง 25 คน รวม 66 คน โดยอาศัยอาคารเรียน โรงเรียนบ้านเชียงดาว ประถมปลายอาคารรัฐสงเคราะห์เป็นที่เรียนไปก่อน

          

ส่งข้อความถึงผู้ขาย