CB81BLNWMTA9HYQ.png
โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม
Gold Member #[SB-15827-707]

ส่งข้อความถึงผู้ขาย

หรือ ดูข้อมูลการติดต่อ คลิก
B2BThai Gold Member
หมวดหมู่สินค้า
ข้อมูลการติดต่อ

053-467061

https:/

สถิติ

ผู้เข้าชม : 731

สินค้า : 1

เป็นสมาชิกเมื่อ : 27/05/2016

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

โครงการ ๑ โรงเรียน ๑ ธุรกิจ สพม.๓๔

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมได้ก่อตั้งตามนโยบายของรัฐบาลเมื่อเดือน 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2499  ณ วัดแสนทอง เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ม. 1 – ม. 3 สังกัดกองการศึกษาพิเศษ(ในขณะนั้น) ใช้ศาลาวัดแสนทอง เป็นที่  ทำการสอน โดยมีนายอัมพร  โกศลสุมามาล ศึกษาธิการอำเภอ และนายสามดวง  ชิงชัย ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอเป็นผู้สอน จนถึงวันที่  15  กันยายน  2499  กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้ง  นายทุน  สัมฤทธิ์   ครูโรงเรียนบ้านแอ่นวิทยาคาร  อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่ โอนมาทำการสอนที่โรงเรียนนี้ถึงปี พ.ศ. 2500 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ  จำนวน  3,600  บาท  สำหรับสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นภายในบริเวณที่ดินของโรงเรียนชุมชนบ้านอม ก๋อย  และได้ย้ายจากวัดแสนทอง  มาทำการสอน ณ อาคารเรียนชั่วคราว

ต่อมาได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษาจำนวน 6,000 บาท เพื่อจัดซื้อที่ดินของ จ.ส.ต.สุริยนต์  มูลประเสริฐ  เนื้อที่  10 ไร่  2 งาน  18 ตารางวา และที่จับจองไว้  รวมเป็นพื้นที่ทั้งหมด  48  ไร่   2  งาน   14  ตารางวา  ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ปัจจุบัน  เมื่ออาคารเรียนหลังใหม่แล้วเสร็จเรียบร้อย จึงย้ายจากโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยมาทำการสอนตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  2502

เมื่อปี พ.ศ. 2505 โรงเรียนได้ยุบชั้นเรียน  ม.1  เปลี่ยนเป็นชั้น  ป.5  –  ป.7  จนถึงวันที่  19   เมษายน  2519 ได้รับคำสั่งจากกระทรวงศึกษาธิการที่  ศธ.  273/ 2519  และประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง  ให้ยุบเลิกโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาไปรวมกับโรงเรียนมัธยม ศึกษาโดยให้โอนข้าราชการ  ลูกจ้าง  ทรัพย์สิน  หนี้สินและเอกสารต่างๆ  ของโรงเรียน

ส่งข้อความถึงผู้ขาย