หรือ

เครื่องทำลายเอกสาร 1000SC

ติดต่อผู้ขาย ร้องขอราคา
รหัสสินค้า:1000SC
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ข้อมูลสินค้า:
  1. ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 12 แผ่น
  2. ถังจุกระดาษ 21 ลิตร
ไม่ระบุราคา

สถิติ
ผู้เข้าชม : 719 ครั้ง
จำนวนการติดต่อสินค้า : 0 ครั้ง

รายละเอียดสินค้า : เครื่องทำลายเอกสาร 1000SC

คำค้น :

 

ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 12 แผ่น / ถังจุกระดาษ 21 ลิตร / ความกว้างของช่องใส่กระดาษ 230 mm.

- ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 12 แผ่น

- ความกว้างของช่องใส่กระดาษ 230 mm.

- ทำลายเอกสารแบบเส้นยาว

- ขนาดของเอกสารที่ทำลายแล้ว 4 mm.

- ทำลายลวดเย็บ บัตรเครดิต

- ถังจุกระดาษ 21 ลิตร

- ขนาดเครื่อง กว้าง 35 x ลึก 25 x สูง 56.6 cm.

- Weight 9 Kg

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับผู้ขายรายนี้
เครื่องคิดเลข HL-815LWE
เครื่องคิดเลข HL-815LWE
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 722 ครั้ง
เครื่องคิดเลข GX-12S
เครื่องคิดเลข GX-12S
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 764 ครั้ง
เครื่องคิดเลข DJ-120D
เครื่องคิดเลข DJ-120D
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 653 ครั้ง
เครื่องคิดเลข DJ-240
เครื่องคิดเลข DJ-240
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 714 ครั้ง
เครื่องคิดเลข SLD-100III
เครื่องคิดเลข SLD-100III
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 703 ครั้ง
เครื่องคิดเลข SLD-322BK
เครื่องคิดเลข SLD-322BK
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 758 ครั้ง
เครื่องคิดเลขแบบพิมพ์กระดาษ X Mark I Print
เครื่องคิดเลขแบบพิมพ์กระด..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 791 ครั้ง
เครื่องคิดเลขแบบพิมพ์กระดาษ MP120-MG
เครื่องคิดเลขแบบพิมพ์กระด..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 695 ครั้ง
เครื่องคิดเลขแบบพิมพ์กระดาษ MP1411-LTSC
เครื่องคิดเลขแบบพิมพ์กระด..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 706 ครั้ง
เครื่องคิดเลขแบบพิมพ์กระดาษ P1-DTSV
เครื่องคิดเลขแบบพิมพ์กระด..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 762 ครั้ง
เครื่องคิดเลขแบบพิมพ์กระดาษ P23-DTSV
เครื่องคิดเลขแบบพิมพ์กระด..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 667 ครั้ง
เครื่องคิดเลขแบบพิมพ์กระดาษ FR-2650T
เครื่องคิดเลขแบบพิมพ์กระด..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 682 ครั้ง
เครื่องคิดเลขแบบพิมพ์กระดาษ DR-120TM-WE
เครื่องคิดเลขแบบพิมพ์กระด..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 814 ครั้ง
เครื่องคิดเลขแบบพิมพ์กระดาษ CX-32N
เครื่องคิดเลขแบบพิมพ์กระด..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 849 ครั้ง
เครื่องคิดเลขแบบพิมพ์กระดาษ 355DPNES
เครื่องคิดเลขแบบพิมพ์กระด..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 691 ครั้ง
เครื่องคิดเลขแบบพิมพ์กระดาษ CPD-545
เครื่องคิดเลขแบบพิมพ์กระด..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 761 ครั้ง
เครื่องคิดเลขแบบพิมพ์กระดาษ CPD 212
เครื่องคิดเลขแบบพิมพ์กระด..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 762 ครั้ง
เครื่องคิดเลข SDC-810BN
เครื่องคิดเลข SDC-810BN
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 718 ครั้ง
เครื่องคิดเลข SDC-8520
เครื่องคิดเลข SDC-8520
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 683 ครั้ง
เครื่องคิดเลข OP100BLP
เครื่องคิดเลข OP100BLP
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 659 ครั้ง
เครื่องคิดเลข SD802BL
เครื่องคิดเลข SD802BL
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 710 ครั้ง
เครื่องคิดเลข HR-8TH+AD
เครื่องคิดเลข HR-8TH+AD
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 804 ครั้ง
เครื่องคิดเลข HR-150 TM+AD
เครื่องคิดเลข HR-150 TM+AD
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 698 ครั้ง
เครื่องตอกบัตร ET-5500
เครื่องตอกบัตร ET-5500
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 646 ครั้ง
เครื่องตอกบัตร ET-6800
เครื่องตอกบัตร ET-6800
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 652 ครั้ง
เครื่องตอกบัตร ET9500
เครื่องตอกบัตร ET9500
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 640 ครั้ง
เครื่องทำลายเอกสาร 26CC3
เครื่องทำลายเอกสาร 26CC3
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 627 ครั้ง
เครื่องทำลายเอกสาร 38SC2
เครื่องทำลายเอกสาร 38SC2
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 668 ครั้ง
เครื่องทำลายเอกสาร 120SC2
เครื่องทำลายเอกสาร 120SC2
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 666 ครั้ง
เครื่องทำลายเอกสาร 32SC2
เครื่องทำลายเอกสาร 32SC2
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 677 ครั้ง
เครื่องทำลายเอกสาร 1000SC
เครื่องทำลายเอกสาร 1000SC
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 719 ครั้ง
เครื่องทำลายเอกสาร 3000SC
เครื่องทำลายเอกสาร 3000SC
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 695 ครั้ง
เครื่องทำลายเอกสาร P-38
เครื่องทำลายเอกสาร P-38
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 598 ครั้ง
เครื่องทำลายเอกสาร L100
เครื่องทำลายเอกสาร L100
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 600 ครั้ง
เครื่องทำลายเอกสาร PS-40CC
เครื่องทำลายเอกสาร PS-40CC
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 626 ครั้ง
เครื่องทำลายเอกสาร 2000SC
เครื่องทำลายเอกสาร 2000SC
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 664 ครั้ง
เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes DS-1
เครื่องทำลายเอกสาร Fellow..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 625 ครั้ง
เครื่องทำลายเอกสาร P-20
เครื่องทำลายเอกสาร P-20
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 632 ครั้ง
เครื่องทำลายเอกสาร SB-99Ci
เครื่องทำลายเอกสาร SB-99Ci
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 655 ครั้ง
เครื่องทำลายเอกสาร MS-460Cs
เครื่องทำลายเอกสาร MS-460Cs
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 618 ครั้ง
เครื่องทำลายเอกสาร P-35C
เครื่องทำลายเอกสาร P-35C
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 597 ครั้ง
กระดาษอิ้งค์เจ็ท NP233-10
กระดาษอิ้งค์เจ็ท NP233-10
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 652 ครั้ง
กระดาษเลเซอร์สี HLG214-50
กระดาษเลเซอร์สี HLG214-50
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 659 ครั้ง
เครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ TM-T88V
เครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์ใ..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 575 ครั้ง
เครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ TM-U220A
เครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์ใ..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 726 ครั้ง
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ TM-U950
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ TM-U950
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 648 ครั้ง
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ TM-T81
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ TM-T81
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 739 ครั้ง
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ TM-T88IV
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ TM-T8..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 672 ครั้ง
เครื่องพิมพ์ฉลากในสำนักงาน PT-2730
เครื่องพิมพ์ฉลากในสำนักงา..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 752 ครั้ง
เครื่องพิมพ์ฉลากแบบพกพา PT-7600
เครื่องพิมพ์ฉลากแบบพกพา P..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 725 ครั้ง
เครื่องพิมพ์ฉลากแบบต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ฉลากแบบต่อเชื..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 689 ครั้ง
เครื่องพิมพ์ฉลาก QL-700
เครื่องพิมพ์ฉลาก QL-700
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 674 ครั้ง
เครื่องพิมพ์ฉลากแบบ Die-cut QL-580N
เครื่องพิมพ์ฉลากแบบ Die-c..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 790 ครั้ง

ข้อมูลช่องทางการชำระค่าบริการ

ไม่ระบุ

การจัดส่ง

ไม่ระบุ

ส่งข้อความติดต่อ

ถึง :

บริษัท สปิริต เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

จาก : อีเมล์ของคุณ : โทรศัพท์ :