หรือ

เครื่องชั่งสองแขนแสตนเลส BL

Contact Supplier Request Price
Offline
Mininum Order Unit: Non-specific
Product Detail:
  1. 1 kg./5 g.
  2. Stainless Steel 304
  3. plastic Housing

Product Details : เครื่องชั่งสองแขนแสตนเลส BL

Send to Contact

ถึง :

บริษัท เจเอ็ม แกรนด์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

จาก : อีเมล์ของคุณ : โทรศัพท์ :