E10YKQEULX8TW1V.png
ห้างง่วนไช่หลี
Gold Member #[SB00394]

ส่งข้อความถึงผู้ขาย

หรือ ดูข้อมูลการติดต่อ คลิก
B2BThai Gold Member
หมวดหมู่สินค้า
ข้อมูลการติดต่อ

(02)222-4770, (02)221-1120

สถิติ

ผู้เข้าชม : 3222

สินค้า : 91

เป็นสมาชิกเมื่อ : 12/02/2015

ห้างง่วนไช่หลี

กว่า 60 ปี ที่ห้างง่วนไช่หลีได้จำหน่ายและบริการเครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องตวง และเครื่องวัด ด้วยความมุมานะและเพียรพยายาม ของผู้ดำเนินการและผู้สืบทอด อีกทั้งด้วยความร่วมมือทั้งทางเทคโนโลยีและการตลาด จากผู้ผลิตในต่างประเทศ ห้างง่วนไช่หลีจึงได้พัฒนา ให้บริษัทมีขีดความสามารถที่จะผลิต และประกอบเครื่องชั่งในบางส่วนได้เองภายในประเทศ แทนที่จะต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศทั้งหมด

ส่งข้อความถึงผู้ขาย