BU9MSYVLDYPUCVA.jpg
หจก.หมอทำนา
Free Member #[SB-16581-612]

ส่งข้อความถึงผู้ขาย

หรือ ดูข้อมูลการติดต่อ คลิก
หมวดหมู่สินค้า
ข้อมูลการติดต่อ

0935151200

mo_tumna

หมอทำนา

สถิติ

ผู้เข้าชม : 154

สินค้า : 4

เป็นสมาชิกเมื่อ : 26/09/2019

หจก.หมอทำนา

ลุ่มแม่น้ำมูลดินแดนข้าวหอม”

                ลุ่มแม่น้ำมูล บริเวณตอนเหนือของจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ และทุ่งกุลาร้องไห้เป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่สำคัญและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมีสภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย ในดินมีโซเดียมและซิลิก้า มีความอุดมสมบรูณ์น้อยส่งผลให้เกิดความเครียดและหลั่งสารหอม 2AP(2-acetyl-1-pyrroline)ทำให้ข้าวมีความหอมมากกว่าแหล่งอื่นๆ

(ข้อมูลจาก : http://brpd.ricethailand.go.th/index.php/standard-rice/90-hommali)

                ชาวนาในพื้นที่จึงรวมกลุ่มกันปลูกข้าวแบบนาอินทรีย์ ปลอดสารเคมี จนผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเซราะพลวงได้รวบรวมส่งตรงสู่ผู้บริโภคให้สุขภาพดีภายใต้ หจก.“หมอทำนา

ส่งข้อความถึงผู้ขาย