NQSPLFQV7CLDFA1.gif
บริษัท แอล พี ไอ แร็คเร๊นจ์ (ประเทศไทย) จำกัด
Gold Member #[SB-07978-667]

ส่งข้อความถึงผู้ขาย

หรือ ดูข้อมูลการติดต่อ คลิก
B2BThai Gold Member
หมวดหมู่สินค้า
ข้อมูลการติดต่อ

02-7200-444

สถิติ

ผู้เข้าชม : 2109

สินค้า : 57

เป็นสมาชิกเมื่อ : 11/02/2015

บริษัท แอล พี ไอ แร็คเร๊นจ์ (ประเทศไทย) จำกัด

อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

LPI บริษัทผลิตเหล็กภายใต้ชื่อทางการค้า “STEELER” ก่อตั้งขึ้นในปี 1966 โดยวัตถุประสงค์หลักของบริษัทคือการใช้เทคโนโลยีในการผลิตเหล็กเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับตลาดในประเทศและในขณะเดียวกันก็เป็นผู้นำในการบุกเบิกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ตลอดจนระบบการจัดเก็บในระดับภูมิภาค

นโยบายผลิตภัณฑ์ของ LPI คือ การรักษาระดับคุณภาพสินค้าด้วยการออกแบบที่ทันสมัยและเทคโนโลยีระดับสูง

บริษัทมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดจนเทคนิคในการผลิตเพื่อพัฒนามาตรฐานความเป็นอยู่ด้วยประสิทธิภาพในการออกแบบและระยะเวลา

ในปัจจุบันที่สภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมขยายตัวอย่างรวดเร็ว ความต้องการในเรื่องระบบ ความรวดเร็วและระบบการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพตลอดจนการนำข้อมูลรายการสินค้าจากรูปแบบเอกสารสู่การจัดเก็บ เกือบ 3 ทศวรรษที่ผ่านมาที่ LPI ได้นำระบบชั้นวางหนังสือในห้องสมุดมาใช้เป็นครั้งแรก

การพัฒนาเป็นไปด้วยความก้าวหน้าและ LPI ได้ขยายขอบเขตการจัดเก็บในรูปแบบชั้นวางหนังสือในห้องสมุด หรือชั้นวางที่สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกในสำนักงาน รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บทั้งในสำนักงานและโรงพยาบาล หลังจากนั้น จึงได้มีการขยายในด้านผลิตภัณฑ์ไปสู่ห้างสรรพสินค้าและชั้นวางสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งทำให้บริษัทกลายเป็นผู้ผลิตชั้นวางและระบบจัดเก็บให้กับคลังสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง

ส่งข้อความถึงผู้ขาย