รางวัล/ใบรับรองคุณภาพ
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการจดทะเบียนบริษัท
ชื่อบริษัท : ดับเบิ้ล พี อินเตอร์เทรด
รูปแบบองค์กรธุรกิจ : ธุรกิจการค้า (ซื้อมา-ขายไป)
ตลาดหลัก : ศูนย์ซ่อมสีรถทั่วประเทศ
ตลาดรอง : โรงงานที่ใช้เครื่องมือ ในประกอบชิ้นส่วนต่างๆ/ขัดผิวชินงาน/ทำเฟอร์นิเจอร์
ที่อยู่ในการจดทะเบียน : 97/119 หมู่12 บางพลี สมุทรปราการ 10540
จำนวนพนักงาน : -
จำนวนพนักงานวิจัยและพัฒนา (R&D) : 7  คน
จำนวนพนักงานตรวจสอบคุณภาพ (Q&C) : 7  คน
เจ้าของกิจการ : -
หมายเลขทะเบียนพาณิชย์ : -
วันที่จดทะเบียน : 09/05/2554