"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : ป้ายคะแนน ตราโฮมสปอร์ต รุ่น HS 11-1624

รายละเอียดการขอราคา

จำนวนสั่งซื้อ : 1 แผ่น
วันที่ขอราคา : 01/12/2019
ผู้เข้าชม : 15
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

เราเอง
ผู้ขอราคา : กิต
โทรศัพท์ : 0649795897
Email : arunu5@hotmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 แผ่น = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
ป้ายคะแนน ตราโฮมสปอร์ต รุ่น HS 11-1624