"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : น้ำยาทำความสะอาดพื้นผิว

รายละเอียดการขอราคา

จำนวนสั่งซื้อ : 1 อื่นๆ~ปีบ
วันที่ขอราคา : 22/05/2020
ผู้เข้าชม :
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

ไม่ระบุชื่อบริษัท
ผู้ขอราคา : สุชาติ
โทรศัพท์ : 0865903055
Email : s.wongpho@gmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 อื่นๆ~ปีบ = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
น้ำยาทำความสะอาดพื้นผิว