"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : มอเตอร์สเตปปิ้ง STP041 STEPPING MOTOR GEAR 1-15

รายละเอียดการขอราคา

จำนวนสั่งซื้อ : 1 เครื่อง
วันที่ขอราคา : 14/02/2020
ผู้เข้าชม : 7
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
ผู้ขอราคา : พรต วงศ์ศรีทา
โทรศัพท์ : 0838046954
Email : portja2516@gmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 เครื่อง = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
มอเตอร์สเตปปิ้ง STP041 STEPPING MOTOR GEAR 1-15