"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : เรือแคนนู 1 ที่นั่ง

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : เรือแคนนู 1 ที่นั่ง
จำนวนสั่งซื้อ : 1 หน่วย
วันที่ขอราคา : 14/01/2020
ผู้เข้าชม :
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

ไม่ระบุชื่อบริษัท
ผู้ขอราคา : June
โทรศัพท์ : 089-5905362
Email : junepuccaphuket@hotmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 หน่วย = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
เรือแคนนู 1 ที่นั่ง