"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : ไม้เชิงชายน้ำย้อย

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : ไม้เชิงชายน้ำย้อย
จำนวนสั่งซื้อ : 30 แผ่น
วันที่ขอราคา : 11/02/2019
ผู้เข้าชม :
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

ไม่ระบุชื่อบริษัท
ผู้ขอราคา : สาวิตรี แพละออง
โทรศัพท์ : 0815352256
Email : purcsbr@chr.co.th

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 30 แผ่น = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
ไม้เชิงชายน้ำย้อย