"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : พัดลมติดเพดาน SC03-1

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : พัดลมติดเพดาน SC03-1
จำนวนสั่งซื้อ : 12 เครื่อง
วันที่ขอราคา : 22/05/2020
ผู้เข้าชม : 4
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

บ้านบุโฮมสเตย์
ผู้ขอราคา : วิโรจน์ จีรประภานนท์
โทรศัพท์ : 084-439-1161
Email : dr.wirote@hotmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 12 เครื่อง = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
พัดลมติดเพดาน SC03-1