"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : ราวกั้นเตียง

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : ราวกั้นเตียง
จำนวนสั่งซื้อ : 6 ชิ้น
วันที่ขอราคา : 22/05/2020
ผู้เข้าชม :
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

ไม่ระบุชื่อบริษัท
ผู้ขอราคา : เจษฎา
โทรศัพท์ : 0885626145
Email : jesada2523@hotmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 6 ชิ้น = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
ราวกั้นเตียง