"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ
รายการ
51,756
ทั้งหมด

สินค้าที่มีผู้ขอราคาซื้อล่าสุด

หากคุณมีสินค้าที่ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ จากรายการด้านล่าง คุณสามารถ "เสนอราคาขาย" กับผู้ซื้อได้

สินค้าที่ขอราคา จำนวน วันที่ขอราคา ผู้ขอราคา เสนอราคาขาย
1 กระป๋อง 22/10/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 22/10/2018 ผามังกร เสนอราคาขาย
720 ขวด 22/10/2018 บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที ... เสนอราคาขาย
1 รายการ 22/10/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
10 ชิ้น 22/10/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 22/10/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 รายการ 22/10/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
2 ขวด 21/10/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 หน่วย 21/10/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชิ้น 21/10/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชิ้น 21/10/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
10 ตัว 21/10/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 รายการ 21/10/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 หน่วย 21/10/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
2 หน่วย 20/10/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชิ้น 20/10/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
100 ซอง 20/10/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
3 ชิ้น 20/10/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
2 หน่วย 20/10/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 คัน 20/10/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 2588
แสดง :
ไปหน้า  :