"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ
รายการ
50,351
ทั้งหมด

สินค้าที่มีผู้ขอราคาซื้อล่าสุด

หากคุณมีสินค้าที่ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ จากรายการด้านล่าง คุณสามารถ "เสนอราคาขาย" กับผู้ซื้อได้

สินค้าที่ขอราคา จำนวน วันที่ขอราคา ผู้ขอราคา เสนอราคาขาย
1,000 ขวด 18/06/2018 บริษัท สแตนด์พอยทฺ อินเตอ... เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 18/06/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 รายการ 17/06/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชุด 17/06/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 17/06/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 16/06/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชิ้น 16/06/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 16/06/2018 พรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอ... เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 16/06/2018 พรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอ... เสนอราคาขาย
1 กล่อง 15/06/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 15/06/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 กระสอบ 15/06/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 กระสอบ 15/06/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
100 ตัว 15/06/2018 SPT เสนอราคาขาย
1 ขวด 15/06/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
50 อื่นๆ~ถาด 15/06/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
100 ตัว 15/06/2018 SPT เสนอราคาขาย
50 อื่นๆ~ถาด 15/06/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 กล่อง 15/06/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 อัน 14/06/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 2518
แสดง :
ไปหน้า  :