"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ
รายการ
57,303
ทั้งหมด

สินค้าที่มีผู้ขอราคาซื้อล่าสุด

หากคุณมีสินค้าที่ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ จากรายการด้านล่าง คุณสามารถ "เสนอราคาขาย" กับผู้ซื้อได้

สินค้าที่ขอราคา จำนวน วันที่ขอราคา ผู้ขอราคา เสนอราคาขาย
1 ขวด 03/04/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 หน่วย 03/04/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 03/04/2020 คลังยา เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 02/04/2020 บริษัท ดอน โมชั่น จำกัด เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 02/04/2020 K.U.N.cocoa network เสนอราคาขาย
1 หน่วย 02/04/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 02/04/2020 บริษัท ดอน โมชั่น จำกัด เสนอราคาขาย
1 แผ่น 02/04/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
5 ชิ้น 02/04/2020 บริษัท เสนอราคาขาย
20 ตัว 02/04/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
100 รายการ 02/04/2020 SABU YAKINIKU เสนอราคาขาย
1 ชิ้น 02/04/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 รายการ 02/04/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชุด 02/04/2020 บจก.เสิร์ช พรวเวอร์ ซัพพล... เสนอราคาขาย
1 แผ่น 01/04/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชุด 01/04/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 01/04/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชิ้น 01/04/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 01/04/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 01/04/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 2866
แสดง :
ไปหน้า  :