"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ
รายการ
54,086
ทั้งหมด

สินค้าที่มีผู้ขอราคาซื้อล่าสุด

หากคุณมีสินค้าที่ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ จากรายการด้านล่าง คุณสามารถ "เสนอราคาขาย" กับผู้ซื้อได้

สินค้าที่ขอราคา จำนวน วันที่ขอราคา ผู้ขอราคา เสนอราคาขาย
3 กระป๋อง 22/05/2019 Analytical Systems Engine... เสนอราคาขาย
1 รายการ 22/05/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 22/05/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 อื่นๆ~อัน 22/05/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 22/05/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
2 กิโลกรัม 22/05/2019 Siam Sanko เสนอราคาขาย
1 ชิ้น 22/05/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ตัว 22/05/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 รายการ 22/05/2019 Bee เสนอราคาขาย
1 เมตร 22/05/2019 หจก.เมก้า ออฟเซ็ท เสนอราคาขาย
200 เมตร 22/05/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 อัน 21/05/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 กิโลกรัม 21/05/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
2 ตัว 21/05/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 หน่วย 21/05/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 รายการ 20/05/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 กล่อง 20/05/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
2 ชิ้น 20/05/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เส้น 19/05/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 19/05/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 2705
แสดง :
ไปหน้า  :