"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ
รายการ
50,961
ทั้งหมด

สินค้าที่มีผู้ขอราคาซื้อล่าสุด

หากคุณมีสินค้าที่ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ จากรายการด้านล่าง คุณสามารถ "เสนอราคาขาย" กับผู้ซื้อได้

สินค้าที่ขอราคา จำนวน วันที่ขอราคา ผู้ขอราคา เสนอราคาขาย
1 ชิ้น 16/08/2018 นิสชิน เอสทีซี ฟลาวมิลลิ่... เสนอราคาขาย
1 อัน 16/08/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 16/08/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 16/08/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชุด 16/08/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 16/08/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 กระสอบ 16/08/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 อื่นๆ~อัน 16/08/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ลัง 16/08/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 16/08/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชิ้น 16/08/2018 นิสชิน เอสทีซี ฟลาวมิลลิ่... เสนอราคาขาย
20 อัน 16/08/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 แกลลอน 16/08/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
25 กิโลกรัม 16/08/2018 บริษัทซันเรน อินเตอร์เนชั... เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 16/08/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 16/08/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 16/08/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 16/08/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 15/08/2018 ดีแอนที เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 15/08/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 2549
แสดง :
ไปหน้า  :