"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ
รายการ
52,890
ทั้งหมด

สินค้าที่มีผู้ขอราคาซื้อล่าสุด

หากคุณมีสินค้าที่ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ จากรายการด้านล่าง คุณสามารถ "เสนอราคาขาย" กับผู้ซื้อได้

สินค้าที่ขอราคา จำนวน วันที่ขอราคา ผู้ขอราคา เสนอราคาขาย
1 หน่วย 23/01/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชุด 23/01/2019 ส่วนตัว เสนอราคาขาย
1 ตัว 23/01/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
2 ชุด 23/01/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
12 กล่อง 22/01/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 22/01/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
8 ชิ้น 22/01/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 หน่วย 22/01/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชิ้น 22/01/2019 phiphiislandvillage เสนอราคาขาย
1 ชิ้น 22/01/2019 phiphiislandvillage เสนอราคาขาย
2 ชุด 22/01/2019 อิมพัลส์ เมดิคอล ซัพพลาย เสนอราคาขาย
2 ชุด 22/01/2019 อิมพัลส์ เมดิคอล ซัพพลาย เสนอราคาขาย
1 รายการ 22/01/2019 อบต.สันสลี เสนอราคาขาย
1 รายการ 22/01/2019 อบต.สันสลี เสนอราคาขาย
10,000 แผ่น 22/01/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
12 กล่อง 22/01/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 22/01/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชุด 22/01/2019 องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ เสนอราคาขาย
1 ชุด 22/01/2019 องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ เสนอราคาขาย
1 เล่ม 21/01/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 2645
แสดง :
ไปหน้า  :