"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ
รายการ
54,974
ทั้งหมด

สินค้าที่มีผู้ขอราคาซื้อล่าสุด

หากคุณมีสินค้าที่ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ จากรายการด้านล่าง คุณสามารถ "เสนอราคาขาย" กับผู้ซื้อได้

สินค้าที่ขอราคา จำนวน วันที่ขอราคา ผู้ขอราคา เสนอราคาขาย
1 หลัง 21/08/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 กล่อง 21/08/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
70 ชิ้น 21/08/2019 สภ.แม่หวาด เสนอราคาขาย
1 รายการ 21/08/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชุด 20/08/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชุด 20/08/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 กิโลกรัม 20/08/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
60 แกลลอน 20/08/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 หลัง 20/08/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 อัน 20/08/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 อัน 20/08/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 20/08/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 20/08/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
12 ขวด 20/08/2019 บริษัท แอร์ แอนด์ วอเตอร์... เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 20/08/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ขวด 20/08/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
12 ขวด 20/08/2019 บริษัท แอร์ แอนด์ วอเตอร์... เสนอราคาขาย
1 ขวด 20/08/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ขวด 20/08/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 19/08/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 2749
แสดง :
ไปหน้า  :