"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ
รายการ
55,701
ทั้งหมด

สินค้าที่มีผู้ขอราคาซื้อล่าสุด

หากคุณมีสินค้าที่ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ จากรายการด้านล่าง คุณสามารถ "เสนอราคาขาย" กับผู้ซื้อได้

สินค้าที่ขอราคา จำนวน วันที่ขอราคา ผู้ขอราคา เสนอราคาขาย
1 ชุด 22/11/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
240 ถุง 22/11/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 กล่อง 22/11/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชิ้น 22/11/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 กล่อง 22/11/2019 บจก.บีเคเค เพรสเวิร์ค เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 22/11/2019 น้าเหนาะอนุรักษ์พระ เสนอราคาขาย
1 ชุด 22/11/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 กล่อง 22/11/2019 บจก.บีเคเค เพรสเวิร์ค เสนอราคาขาย
10 กล่อง 22/11/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 22/11/2019 น้าเหนาะอนุรักษ์พระ เสนอราคาขาย
1 ตัว 21/11/2019 สหกิจ โอเอซัพพลาย เสนอราคาขาย
1 คัน 21/11/2019 สหกิจ โอเอซัพพลาย เสนอราคาขาย
1 ชิ้น 21/11/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
10 แพ็ค 21/11/2019 เรือนตำรา เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 21/11/2019 เอกชัย อิเล็คฯ เสนอราคาขาย
10 แพ็ค 21/11/2019 เรือนตำรา เสนอราคาขาย
10 แพ็ค 21/11/2019 เรือนตำรา เสนอราคาขาย
1 อื่นๆ 21/11/2019 บจก.เอส วรรณ คอมพลีท เสนอราคาขาย
10 แพ็ค 21/11/2019 เรือนตำรา เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 21/11/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 2786
แสดง :
ไปหน้า  :