"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ
รายการ
59,793
ทั้งหมด

สินค้าที่มีผู้ขอราคาซื้อล่าสุด

หากคุณมีสินค้าที่ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ จากรายการด้านล่าง คุณสามารถ "เสนอราคาขาย" กับผู้ซื้อได้

สินค้าที่ขอราคา จำนวน วันที่ขอราคา ผู้ขอราคา เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 26/09/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 อัน 26/09/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 รายการ 26/09/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
2 เครื่อง 26/09/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 26/09/2020 บจก.วังน้อย เบเวอเรช เสนอราคาขาย
2 รายการ 26/09/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 หน่วย 26/09/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 รายการ 26/09/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 26/09/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 26/09/2020 บจก.วังน้อย เบเวอเรช เสนอราคาขาย
1 ชิ้น 26/09/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชิ้น 26/09/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 อื่นๆ~เตียง 25/09/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
3 รายการ 25/09/2020 บริษัท เอ.เอ็ม.อี. คอมพิว... เสนอราคาขาย
1,000 อัน 25/09/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 25/09/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 อื่นๆ~เตียง 25/09/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
3 รายการ 25/09/2020 บริษัท เอ.เอ็ม.อี. คอมพิว... เสนอราคาขาย
1 คู่ 25/09/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชุด 24/09/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 2990
แสดง :
ไปหน้า  :