"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ
รายการ
43,210
ทั้งหมด

สินค้าที่มีผู้ขอราคาซื้อล่าสุด

หากคุณมีสินค้าที่ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ จากรายการด้านล่าง คุณสามารถ "เสนอราคาขาย" กับผู้ซื้อได้

สินค้าที่ขอราคา จำนวน วันที่ขอราคา ผู้ขอราคา เสนอราคาขาย
1 กล่อง 28/03/2017 บริษัท ลีโอ ฟู้ดส์ จำกัด เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 28/03/2017 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชุด 28/03/2017 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
30 ชิ้น 28/03/2017 ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 28/03/2017 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ตู้ 28/03/2017 EGCO COGEN เสนอราคาขาย
1 อัน 28/03/2017 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 รายการ 28/03/2017 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 อื่นๆ~อัน 28/03/2017 สวนแพรกแห้ง เสนอราคาขาย
10 กระสอบ 28/03/2017 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ใบ 28/03/2017 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 อื่นๆ~อัน 28/03/2017 สวนแพรกแห้ง เสนอราคาขาย
1 อัน 28/03/2017 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 28/03/2017 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ตัว 27/03/2017 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 อัน 27/03/2017 -ไม่มี เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 27/03/2017 ธนาคารกรุงศรี เสนอราคาขาย
5 ดวง 27/03/2017 มิธิรา เสนอราคาขาย
1 ตัว 27/03/2017 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 อัน 27/03/2017 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 2161
แสดง :
ไปหน้า  :