"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ
รายการ
50,728
ทั้งหมด

สินค้าที่มีผู้ขอราคาซื้อล่าสุด

หากคุณมีสินค้าที่ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ จากรายการด้านล่าง คุณสามารถ "เสนอราคาขาย" กับผู้ซื้อได้

สินค้าที่ขอราคา จำนวน วันที่ขอราคา ผู้ขอราคา เสนอราคาขาย
1 อื่นๆ~โต๊ะ 23/07/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 รายการ 23/07/2018 treeman เสนอราคาขาย
1 ถัง 23/07/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 รายการ 23/07/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 23/07/2018 บจก.นพกิจอินทิเกรเต็ดกรุ๊... เสนอราคาขาย
20 โหล 23/07/2018 82/1 ซ.จรัญ 53 เสนอราคาขาย
42 อัน 23/07/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 รายการ 23/07/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 23/07/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 23/07/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 กล่อง 22/07/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 แผ่น 22/07/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
2 อัน 21/07/2018 วีเค เอคเซคคิวทีฟ จำกัด เสนอราคาขาย
1 กิโลกรัม 21/07/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 หลัง 21/07/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 หลัง 21/07/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 อื่นๆ~อัน 21/07/2018 โรงพยาบาลพยุหื เสนอราคาขาย
1 อื่นๆ~อัน 21/07/2018 โรงพยาบาลพยุหื เสนอราคาขาย
2 อัน 21/07/2018 วีเค เอคเซคคิวทีฟ จำกัด เสนอราคาขาย
1 ชุด 20/07/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 2537
แสดง :
ไปหน้า  :