"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ
รายการ
43,806
ทั้งหมด

สินค้าที่มีผู้ขอราคาซื้อล่าสุด

หากคุณมีสินค้าที่ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ จากรายการด้านล่าง คุณสามารถ "เสนอราคาขาย" กับผู้ซื้อได้

สินค้าที่ขอราคา จำนวน วันที่ขอราคา ผู้ขอราคา เสนอราคาขาย
1 หลัง 30/04/2017 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชิ้น 30/04/2017 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 อัน 30/04/2017 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 หน่วย 30/04/2017 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 30/04/2017 แสนณรงค์ เสนอราคาขาย
1 ตัว 30/04/2017 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 30/04/2017 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 หน่วย 29/04/2017 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
11 คู่ 29/04/2017 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
24 กล่อง 29/04/2017 samed Hideaway Resort เสนอราคาขาย
1 คัน 29/04/2017 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ลัง 29/04/2017 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชิ้น 29/04/2017 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ลัง 29/04/2017 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชุด 29/04/2017 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ตัว 29/04/2017 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 หน่วย 29/04/2017 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
2 ตัว 29/04/2017 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
11 คู่ 29/04/2017 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
24 กล่อง 29/04/2017 samed Hideaway Resort เสนอราคาขาย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 2191
แสดง :
ไปหน้า  :