"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ
รายการ
44,929
ทั้งหมด

สินค้าที่มีผู้ขอราคาซื้อล่าสุด

หากคุณมีสินค้าที่ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ จากรายการด้านล่าง คุณสามารถ "เสนอราคาขาย" กับผู้ซื้อได้

สินค้าที่ขอราคา จำนวน วันที่ขอราคา ผู้ขอราคา เสนอราคาขาย
1 ตู้ 25/06/2017 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 หน่วย 24/06/2017 cbn.inter group เสนอราคาขาย
4 ชุด 24/06/2017 paudio system co.,ltd. เสนอราคาขาย
1,500 เครื่อง 24/06/2017 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ถุง 24/06/2017 ยงยุทธ เสนอราคาขาย
1 หน่วย 24/06/2017 cbn.inter group เสนอราคาขาย
2 ชิ้น 24/06/2017 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชิ้น 24/06/2017 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
3 รายการ 24/06/2017 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เล่ม 24/06/2017 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
4 ชุด 24/06/2017 paudio system co.,ltd. เสนอราคาขาย
1 รายการ 24/06/2017 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
3,500 ตัว 24/06/2017 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 24/06/2017 เคลิ้ม เสนอราคาขาย
1 เล่ม 24/06/2017 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ขวด 24/06/2017 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
12 ขวด 23/06/2017 สุปรีดา เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 23/06/2017 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 แพ็ค 23/06/2017 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชุด 23/06/2017 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 2247
แสดง :
ไปหน้า  :