"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ
รายการ
51,357
ทั้งหมด

สินค้าที่มีผู้ขอราคาซื้อล่าสุด

หากคุณมีสินค้าที่ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ จากรายการด้านล่าง คุณสามารถ "เสนอราคาขาย" กับผู้ซื้อได้

สินค้าที่ขอราคา จำนวน วันที่ขอราคา ผู้ขอราคา เสนอราคาขาย
1 ชิ้น 21/09/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ผืน 21/09/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เล่ม 21/09/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 21/09/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชิ้น 21/09/2018 วรรณนภา เสนอราคาขาย
10 กิโลกรัม 21/09/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชิ้น 21/09/2018 วรรณนภา เสนอราคาขาย
1 คู่ 21/09/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 21/09/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชุด 20/09/2018 ทิพวรรณ เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 20/09/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 รายการ 20/09/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 20/09/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 20/09/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 20/09/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ตัว 20/09/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชุด 20/09/2018 ทิพวรรณ เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 20/09/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
10 ชิ้น 19/09/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 19/09/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 2568
แสดง :
ไปหน้า  :