"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ
รายการ
49,378
ทั้งหมด

สินค้าที่มีผู้ขอราคาซื้อล่าสุด

หากคุณมีสินค้าที่ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ จากรายการด้านล่าง คุณสามารถ "เสนอราคาขาย" กับผู้ซื้อได้

สินค้าที่ขอราคา จำนวน วันที่ขอราคา ผู้ขอราคา เสนอราคาขาย
10 กล่อง 19/03/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 รายการ 18/03/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
20 กระสอบ 18/03/2018 ฟาร์มไก่ไข่ เสนอราคาขาย
1 อัน 18/03/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 แกลลอน 18/03/2018 ม.เทคโนโลยีสุรนาารี เสนอราคาขาย
1 อัน 18/03/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
3 โหล 18/03/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
3 โหล 18/03/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
20 กระสอบ 18/03/2018 ฟาร์มไก่ไข่ เสนอราคาขาย
1 ดวง 18/03/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชิ้น 18/03/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 แกลลอน 18/03/2018 ม.เทคโนโลยีสุรนาารี เสนอราคาขาย
1 ชิ้น 18/03/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
300 คู่ 17/03/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
4 ใบ 17/03/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
28 ใบ 17/03/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
4 ชุด 17/03/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เล่ม 17/03/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
4 ชุด 17/03/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เล่ม 17/03/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 2469
แสดง :
ไปหน้า  :