"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ
รายการ
53,578
ทั้งหมด

สินค้าที่มีผู้ขอราคาซื้อล่าสุด

หากคุณมีสินค้าที่ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ จากรายการด้านล่าง คุณสามารถ "เสนอราคาขาย" กับผู้ซื้อได้

สินค้าที่ขอราคา จำนวน วันที่ขอราคา ผู้ขอราคา เสนอราคาขาย
1 เล่ม 26/03/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เล่ม 26/03/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 26/03/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 25/03/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 อื่นๆ~อัน 25/03/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 25/03/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
300 กิโลกรัม 25/03/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ถุง 25/03/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 24/03/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ขวด 24/03/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ขวด 24/03/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 รายการ 24/03/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 24/03/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชิ้น 23/03/2019 Thai Techno Glass เสนอราคาขาย
1 ชิ้น 23/03/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชิ้น 23/03/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชิ้น 23/03/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชิ้น 23/03/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 รายการ 23/03/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
เครื่อง 23/03/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 2679
แสดง :
ไปหน้า  :