"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ
รายการ
55,639
ทั้งหมด

สินค้าที่มีผู้ขอราคาซื้อล่าสุด

หากคุณมีสินค้าที่ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ จากรายการด้านล่าง คุณสามารถ "เสนอราคาขาย" กับผู้ซื้อได้

สินค้าที่ขอราคา จำนวน วันที่ขอราคา ผู้ขอราคา เสนอราคาขาย
1 รายการ 17/11/2019 เฝอสุขมณี เสนอราคาขาย
1 ชิ้น 17/11/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 17/11/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 โหล 17/11/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 อัน 16/11/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
3,500 แผ่น 16/11/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 กล่อง 16/11/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชิ้น 16/11/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 แพ็ค 16/11/2019 อาจารีเภสัช เสนอราคาขาย
4 ชิ้น 16/11/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
20 กิโลกรัม 16/11/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 15/11/2019 เมธา เสนอราคาขาย
20 กล่อง 15/11/2019 บริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย... เสนอราคาขาย
20 กล่อง 15/11/2019 บริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย... เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 15/11/2019 เมธา เสนอราคาขาย
1 รายการ 15/11/2019 Tyara Trade Co.,Ltd. เสนอราคาขาย
1 รายการ 15/11/2019 Tyara Trade Co.,Ltd. เสนอราคาขาย
5 ก้อน 14/11/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ม้วน 14/11/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 14/11/2019 บจก.โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท... เสนอราคาขาย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 2782
แสดง :
ไปหน้า  :