"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ
รายการ
46,155
ทั้งหมด

สินค้าที่มีผู้ขอราคาซื้อล่าสุด

หากคุณมีสินค้าที่ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ จากรายการด้านล่าง คุณสามารถ "เสนอราคาขาย" กับผู้ซื้อได้

สินค้าที่ขอราคา จำนวน วันที่ขอราคา ผู้ขอราคา เสนอราคาขาย
1 ต้น 23/08/2017 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 อัน 23/08/2017 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 22/08/2017 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 22/08/2017 บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพร... เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 22/08/2017 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน... เสนอราคาขาย
4 อัน 22/08/2017 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
7 ชุด 22/08/2017 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 อื่นๆ 22/08/2017 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 22/08/2017 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 กรัม 22/08/2017 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 รายการ 22/08/2017 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
70 ผืน 22/08/2017 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชิ้น 22/08/2017 บริษัท ฟ้าขวัญทิพย์ จำกัด เสนอราคาขาย
2 เครื่อง 22/08/2017 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
100 คู่ 22/08/2017 บริษัททาคาฮาตะพริซิชั่นไท... เสนอราคาขาย
7 ชุด 22/08/2017 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 หน่วย 22/08/2017 หจก.อำนวยกิจ วิศวกรรมและเ... เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 22/08/2017 บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพร... เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 22/08/2017 โรงพยาบาลภักดีชุมพล เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 22/08/2017 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 2308
แสดง :
ไปหน้า  :