"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ
รายการ
42,421
ทั้งหมด

สินค้าที่มีผู้ขอราคาซื้อล่าสุด

หากคุณมีสินค้าที่ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ จากรายการด้านล่าง คุณสามารถ "เสนอราคาขาย" กับผู้ซื้อได้

สินค้าที่ขอราคา จำนวน วันที่ขอราคา ผู้ขอราคา เสนอราคาขาย
1 หลัง 22/02/2017 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 21/02/2017 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
500 กิโลกรัม 21/02/2017 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 คัน 21/02/2017 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 รายการ 21/02/2017 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
500 ซอง 21/02/2017 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 หลอด 21/02/2017 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 รายการ 21/02/2017 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
500 ซอง 21/02/2017 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชุด 21/02/2017 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
100 ผืน 21/02/2017 บริษัท ไลฟ์ มิราเคิล จำกั... เสนอราคาขาย
1 หลอด 21/02/2017 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
84 ใบ 21/02/2017 ATI เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 21/02/2017 Kansi เสนอราคาขาย
100 ผืน 21/02/2017 บริษัท ไลฟ์ มิราเคิล จำกั... เสนอราคาขาย
1 รายการ 21/02/2017 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
84 ใบ 21/02/2017 ATI เสนอราคาขาย
1 อื่นๆ~อัน 21/02/2017 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 21/02/2017 Kansi เสนอราคาขาย
12 อัน 21/02/2017 Tropical Island Limited เสนอราคาขาย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 2122
แสดง :
ไปหน้า  :