"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ
รายการ
58,724
ทั้งหมด

สินค้าที่มีผู้ขอราคาซื้อล่าสุด

หากคุณมีสินค้าที่ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ จากรายการด้านล่าง คุณสามารถ "เสนอราคาขาย" กับผู้ซื้อได้

สินค้าที่ขอราคา จำนวน วันที่ขอราคา ผู้ขอราคา เสนอราคาขาย
1 ตัว 07/07/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 07/07/2020 บริษัทซื่อฟ้าอุสาหกรรม (ป... เสนอราคาขาย
1 เล่ม 07/07/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
2 กล่อง 07/07/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 07/07/2020 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชก... เสนอราคาขาย
10 ตัว 07/07/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
3 รายการ 07/07/2020 บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำ... เสนอราคาขาย
1 ชุด 06/07/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
100 ชิ้น 06/07/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 กล่อง 06/07/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
20 เมตร 06/07/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 06/07/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชุด 06/07/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 06/07/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชุด 06/07/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 หลอด 06/07/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
2 คัน 06/07/2020 ปูดำกระบี่ เสนอราคาขาย
100 ถุง 06/07/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
20 เมตร 06/07/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 06/07/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 2937
แสดง :
ไปหน้า  :