"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ
รายการ
56,271
ทั้งหมด

สินค้าที่มีผู้ขอราคาซื้อล่าสุด

หากคุณมีสินค้าที่ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ จากรายการด้านล่าง คุณสามารถ "เสนอราคาขาย" กับผู้ซื้อได้

สินค้าที่ขอราคา จำนวน วันที่ขอราคา ผู้ขอราคา เสนอราคาขาย
1 ชุด 26/01/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
10,000 ชิ้น 25/01/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
10,000 ชุด 25/01/2020 R & R เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 25/01/2020 ธวัชชัย เสนอราคาขาย
10,000 อื่นๆ~ตลับ 25/01/2020 R & R เสนอราคาขาย
1 ถัง 25/01/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
10,000 ชุด 25/01/2020 R & R เสนอราคาขาย
1 ชิ้น 25/01/2020 R & R เสนอราคาขาย
ท่อ 25/01/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
10,000 ชุด 25/01/2020 R & R เสนอราคาขาย
10,000 ชุด 25/01/2020 R & R เสนอราคาขาย
1 ท่อ 25/01/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
11 อื่นๆ~แผง 24/01/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ขวด 24/01/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชิ้น 24/01/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 24/01/2020 หจก.ภูมิชัยวัสดุก่อสร้าง เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 24/01/2020 อุตสาหกรรมสเตนเลสเคหภัณฑ์ เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 24/01/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
20 ชิ้น 24/01/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 24/01/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 2814
แสดง :
ไปหน้า  :