"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ
รายการ
52,035
ทั้งหมด

สินค้าที่มีผู้ขอราคาซื้อล่าสุด

หากคุณมีสินค้าที่ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ จากรายการด้านล่าง คุณสามารถ "เสนอราคาขาย" กับผู้ซื้อได้

สินค้าที่ขอราคา จำนวน วันที่ขอราคา ผู้ขอราคา เสนอราคาขาย
1 อื่นๆ~กระปุก 13/11/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชุด 13/11/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
2 ชิ้น 13/11/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 12/11/2018 บ.เอ็ม เทค โปรดักส์ เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 12/11/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
20 ตัว 12/11/2018 PKP ENGINEERING GROUP CO ... เสนอราคาขาย
2 ชุด 12/11/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ใบ 12/11/2018 บ.สยามยูเนี่ยน โมลด์แมนูแ... เสนอราคาขาย
1 รายการ 12/11/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
2 ชุด 12/11/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ใบ 12/11/2018 บ.สยามยูเนี่ยน โมลด์แมนูแ... เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 12/11/2018 บ.เอ็ม เทค โปรดักส์ เสนอราคาขาย
1 รายการ 12/11/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
20 ตัว 12/11/2018 PKP ENGINEERING GROUP CO ... เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 12/11/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
8 ชิ้น 11/11/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 11/11/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชุด 11/11/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
4 เครื่อง 11/11/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 11/11/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 2602
แสดง :
ไปหน้า  :