"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ
รายการ
50,111
ทั้งหมด

สินค้าที่มีผู้ขอราคาซื้อล่าสุด

หากคุณมีสินค้าที่ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ จากรายการด้านล่าง คุณสามารถ "เสนอราคาขาย" กับผู้ซื้อได้

สินค้าที่ขอราคา จำนวน วันที่ขอราคา ผู้ขอราคา เสนอราคาขาย
40 ตัว 26/05/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ถัง 26/05/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
4 ชุด 26/05/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ถัง 26/05/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ถัง 26/05/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชุด 26/05/2018 บจก.ส จิรทรัพย์พัฒนา เสนอราคาขาย
1 อัน 26/05/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 คู่ 26/05/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชิ้น 26/05/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชุด 26/05/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชุด 26/05/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชุด 26/05/2018 บจก.ส จิรทรัพย์พัฒนา เสนอราคาขาย
5 กิโลกรัม 26/05/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 กล่อง 25/05/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 กล่อง 25/05/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชิ้น 25/05/2018 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่2 เสนอราคาขาย
1 ชิ้น 25/05/2018 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2... เสนอราคาขาย
1 ชิ้น 25/05/2018 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2... เสนอราคาขาย
1 อัน 25/05/2018 ัืyonezawa engineering as... เสนอราคาขาย
2 ใบ 25/05/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 2506
แสดง :
ไปหน้า  :