"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ
รายการ
49,104
ทั้งหมด

สินค้าที่มีผู้ขอราคาซื้อล่าสุด

หากคุณมีสินค้าที่ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ จากรายการด้านล่าง คุณสามารถ "เสนอราคาขาย" กับผู้ซื้อได้

สินค้าที่ขอราคา จำนวน วันที่ขอราคา ผู้ขอราคา เสนอราคาขาย
1 รายการ 21/02/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชุด 21/02/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 แผ่น 21/02/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 หน่วย 20/02/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 คัน 20/02/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
2 เครื่อง 20/02/2018 สหสากลมาเก็ตติ้ง เสนอราคาขาย
2 กล่อง 20/02/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ตัว 20/02/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
2 อัน 20/02/2018 สยามคูโบต้า เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 20/02/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 19/02/2018 สาโรช เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 19/02/2018 สาโรช เสนอราคาขาย
2 ชิ้น 19/02/2018 รุ่งโรจน์ฮาร์ดแวร์ เสนอราคาขาย
1 หลอด 19/02/2018 SSR CUTTING TOOL เสนอราคาขาย
2 ชิ้น 19/02/2018 รุ่งโรจน์ฮาร์ดแวร์ เสนอราคาขาย
1 ชิ้น 19/02/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 รายการ 19/02/2018 48bomiN เสนอราคาขาย
1 รายการ 19/02/2018 48bomiN เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 19/02/2018 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 หลอด 19/02/2018 SSR CUTTING TOOL เสนอราคาขาย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 2456
แสดง :
ไปหน้า  :