"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ
รายการ
54,723
ทั้งหมด

สินค้าที่มีผู้ขอราคาซื้อล่าสุด

หากคุณมีสินค้าที่ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ จากรายการด้านล่าง คุณสามารถ "เสนอราคาขาย" กับผู้ซื้อได้

สินค้าที่ขอราคา จำนวน วันที่ขอราคา ผู้ขอราคา เสนอราคาขาย
1 ถัง 24/07/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 24/07/2019 บริษัท เซ็นออฟติค จำกัด เสนอราคาขาย
1 ชุด 24/07/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
50 ถุง 24/07/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 รายการ 24/07/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 กระสอบ 24/07/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
6 ถัง 24/07/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 หน่วย 24/07/2019 บริษัท พีเอที เอ็นจิเนียร... เสนอราคาขาย
2 เครื่อง 23/07/2019 หจก.กู๊ด พาร์ทเนอร์ อินเต... เสนอราคาขาย
1 คู่ 23/07/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชิ้น 23/07/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชุด 23/07/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
2 เครื่อง 23/07/2019 หจก.กู๊ด พาร์ทเนอร์ อินเต... เสนอราคาขาย
1 โหล 23/07/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 หน่วย 23/07/2019 บ.ชัยมงคล อุตสาหกรรมซัพพล... เสนอราคาขาย
1 เมตร 23/07/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
15 ชุด 23/07/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
10 ตัว 22/07/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 อื่นๆ~อัน 22/07/2019 *** เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 22/07/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 2737
แสดง :
ไปหน้า  :