"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ
รายการ
55,256
ทั้งหมด

สินค้าที่มีผู้ขอราคาซื้อล่าสุด

หากคุณมีสินค้าที่ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ จากรายการด้านล่าง คุณสามารถ "เสนอราคาขาย" กับผู้ซื้อได้

สินค้าที่ขอราคา จำนวน วันที่ขอราคา ผู้ขอราคา เสนอราคาขาย
60 ดวง 18/09/2019 watoos bev เสนอราคาขาย
1 อัน 17/09/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ขวด 17/09/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชิ้น 17/09/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 17/09/2019 Chalee factory เสนอราคาขาย
2 คัน 17/09/2019 บริษัท บี เอ็กซ์เพรส (ประ... เสนอราคาขาย
1 ใบ 17/09/2019 เออาร์ อิลาสโทเมอร์ เสนอราคาขาย
1 ชิ้น 17/09/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 แผ่น 17/09/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 อัน 17/09/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 17/09/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
20 ชุด 17/09/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
4 ชิ้น 17/09/2019 ร้านนัทธลีญา เสนอราคาขาย
1 คัน 17/09/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 อัน 17/09/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชิ้น 17/09/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 17/09/2019 Chalee factory เสนอราคาขาย
1 ชิ้น 17/09/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 16/09/2019 บริษัท ไอเดีย ครีเอชั่น 2... เสนอราคาขาย
1 ชิ้น 16/09/2019 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 2763
แสดง :
ไปหน้า  :