"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : ท่อเฟล็กซ์ 1007050001

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : ท่อเฟล็กซ์ 1007050001
จำนวนสั่งซื้อ : 1 เส้น
วันที่ขอราคา : 08/11/2018
ผู้เข้าชม : 35
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

ยูดับบลิวบี
ผู้ขอราคา : วิรกานต์
โทรศัพท์ : 0948932641
Email : Uwbtechnology893@gmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 เส้น = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
ท่อเฟล็กซ์ 1007050001