"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : ลำโพงรถยนต์ DLS W310D

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : ลำโพงรถยนต์ DLS W310D
จำนวนสั่งซื้อ : 1 อัน
วันที่ขอราคา : 26/03/2020
ผู้เข้าชม :
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

ไม่ระบุชื่อบริษัท
ผู้ขอราคา : Khwanchai
โทรศัพท์ : 0881920966
Email : Khwanchai6143@hotmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 อัน = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
ลำโพงรถยนต์ DLS W310D